Siirry sisältöön

Kotihoito

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua. Kotihoito auttaa sinua selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon.

Kotihoidon palvelut koostuvat varsinaisen kotihoidon ohella tukipalveluista, joita ovat mm. kauppa-, kotiateria- ja turvapalvelut sekä päiväkeskukset.

Valokuva: Verenpaineen mittaus käynnissä.

Ota yhteyttä

Kriteerit

Kunnallisen kotihoidon myöntämisperusteet

Kunnallisten kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vahvistamia kriteerejä, jotka selkiyttävät palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille tamperelaisille.

Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Jos palvelutarpeesi ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai sinulle ei voida tarjota kotihoidon palveluja toivomaasi määrää, Kotitori neuvoo ja ohjaa löytämään vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta.

Katso myös:

Asiakasmaksut

Mitä kotihoidon palvelut maksavat?

Kotihoidon asiakasohjaajat tekevät kotihoidon maksuja koskevat päätökset ja huolehtivat asiakaslaskutuksesta.

Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 15 prosentin haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia.

Töitä tarjolla

Tampereen kaupungin kotihoitoon tarvitaan tekijöitä lyhyisiin ja pitkiin sijaisuuksiin:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kotihoito