Hyppää sivuvalikkoon

Toimintasäännöt

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi, ja siitä ilmenee muun muassa delegoitu toimivalta.

Konsernijohtaja hyväksyy konsernihallinnon toimintasäännön. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa toimintasäännöstä. Toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen toimintasäännöstä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen 29.12.2023 § 30

Päivitetty 17.6.2024