Oriveden aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet jäänyt työttömäksi, tarvitset apua elämänhallinnassa, olet kohdannut äkillisen kriisin kuten eron, häädön tai velkaantumisen tai haluat tukea esimerkiksi päihteisiin liittyvissä asioissa. Kartoitetaan yhdessä tilanteesi ja etsitään ongelmiisi ratkaisukeinoja.

Miten otat yhteyttä?

Yleistä neuvontaa ja ohjausta saat Tampereen sosiaalipalvelujen neuvonnasta, puhelin 03 5657 0200, ma - pe klo 9 - 15.

Asiointi Oriveden aikuissosiaalityön toimipisteessä (Keskustie 23, kaupungintalo) vain ajanvarauksella.

Yhteydenotot: sosiaaliohjaaja, puhelin 044 486 3602, ma - ti ja to - pe klo 10 - 11

Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kunta päättää sekä täydentävästä että ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

Kela: Toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan. Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.

Näin haet täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Orivedellä tukea haetaan seuraavasti:

  1. Jos sinulla on jo asiakkuus Oriveden aikuissosiaalityössä, ikäihmisten sosiaalityössä, sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasemalla tai Oriveden lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa, toimita hakemus omalle työntekijällesi.
  2. Jos sinulla ei ole asiakkuutta yllä mainituissa palveluissa, voit postittaa tai jättää hakemuksen Oriveden aikuissosiaalityön kaupungintalossa sijaitsevaan postilaatikkoon.
  3. Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös Kelasta perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä: Kela siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotulohakemuksen kunnalle.

Tukea voit hakea myös Tampereen kaupungin verkkoasioinnin kautta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköisessä palvelussa, Omapalvelussa, hakija voi mm. seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä ja nähdä päätöksen maksutietoja:

Päivitetty 27.5.2022