Luonnonsuojelualueet ja suojelukohteet

Tampereella on rauhoitettu lukuisia kohteita luonnonsuojelualueiksi. Ne edustavat monipuolisia luontotyyppejä; vanhoja luonnonmetsiä, lehtoja, kosteikkoja, lintujärviä ja perhosniittyjä. Jotkut alueet on suojeltu siellä kasvavien uhanalaisten lajien vuoksi.

Teiskossa sijaitseva Kintulammin luonnonsuojelualue on Tampereen laajin luonnonsuojelualue, 608,5 hehtaaria. Kantakaupungin suurin luonnonsuojelualue sijaitsee Hervannassa: Makkarajärven-Viitastenperän 86 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue rauhoitettiin marraskuussa 2018. Rauhoituspäätökset luonnonsuojelualueille haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta, kun rauhoitusesitykset on käsitelty ympäristö- ja rakennusjaostossa ja kaupunginhallituksessa.

Luonnonsuojelualueita esitellään omilla sivuillaan.

Tampereella on myös lukuisia yksityisten tahojen omistamia luonnonsuojelualueita. Yksityismailla sijaitsevista luonnonsuojelualueista saa tietoa tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tampereen kaupunki on hakenut luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset myös osalle omistamistaan maa-alueista muissa kunnissa.

Näitä ovat:

  • Hevoshaan luonnonsuojelualue Nokia
  • Valkeekiven lehto, Ylöjärvi
  • Hirsisaari, Ruovesi
  • Nuijaniemi, Mänttä-Vilppula

Liiku luonnon ehdoilla ja huomioi muut kulkijat

Luonnonsuojelualueita perustetaan alueille, joissa on tietyt kriteerit täyttäviä arvoja, kuten uhanalainen lajisto, erityiset maisemalliset arvot tai vaikkapa lajiston tai luontotyyppien erityinen monimuotoisuus. Alueita suojellaan, jotta ne säilyisivät jatkossakin. Joillain alueilla tehdään tiettyjä hoitotoimia ja joidenkin annetaan kehittyä täysin itsekseen.

Rauhoituksen yhteydessä kullekin luonnonsuojelualueelle kirjataan aluetta suojaavat rauhoitusmääräykset. Luonnonsuojelualueilla liikkuessa tuleekin noudattaa kunkin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä ja niistä tulisi ottaa selvää ennen luonnonsuojelualueelle menoa. Noudata kaikilla luonnonsuojelualueilla liikkuessasi vähintään näitä periaatteita:

  • Useilla luonnonsuojelualueilla on pitkoksin tai sorastamalla kunnostettuja reittejä, joita pitkin alueella kävijöiden toivotaan kulkevan. Näin vältetään maaston ylimääräistä kulumista. 
  • Useimmilla luonnonsuojelualueilla ei ole nuotiopaikkoja ja niillä alueilla, joilla tulenteko on sallittu, tulee käyttää virallisia nuotiopaikkoja. Tulenteko on niilläkin kielletty metsäpalovaroituksen ollessa voimassa, tarkistathan varoitukset ennen kuin sytytät tulet!
  • Etenkin pesimäaikaan on suotavaa kulkea metelöimättä, jotta säilytämme pesimärauhan. Samalla kunnioitat myös muita kulkijoita 
  • Sekä luontoa että muita kulkijoita kunnioittavaa käytöstä on myös tuoda pois vähintäänkin omat roskat ja pitää lemmikit aina kytkettyinä.

Kohteita: 21

Etsi luonnonsuojelualueita sanahaulla tai kartalta.

Tampereelle valmistui vuonna 2013 ensimmäinen luonnonsuojeluohjelma. Sen tavoitteena on tukea ja täydentää olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa sekä suojella arvokkaita luontokohteita. Kullekin kohteelle esitetään tavoiteaikataulu sekä tarkoituksenmukainen suojelun tapa. Lisäksi tavoitteena on suojella uhanalaista eläin- ja kasvilajistoa sekä antaa asiantuntijatietoa maankäytän pohjaksi. 

 

Luonnonsuojeluohjelman kohteiden toteutus on yksi Tampereen LUMO-ohjelman toimenpiteistä. 

Päivitetty 1.9.2023