Korvenvuoren luonnonsuojelualue

Kuva Korvenvuoren luonnonsuojelualueelta. Kuvassa puita ja jyrkkää kallioista maastoa..

Korvenvuoren luonnonsuojelualue perustettiin 16.1.2018 ja on laajuudeltaan noin 4,1 hehtaaria. Korvenvuoren luonnonsuojelualue sijaitsee Aitolahdessa, 21 kilometriä Tampereen keskustasta pohjoiskoilliseen. Suojelun tarkoitus on säilyttää alueella olevan kallion luonne luonnontilaisena jyrkänteenä ja suojella harvinaisen korpisorsimon kasvupaikkaa.

Alueella tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä. 

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Alue sijaitsee Aitolahdessa, Vääräjärven itäpuolella.

Reitit ja palvelut

Alueella ei ole reittejä tai palveluita.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Suojelualue on Korvenvuoren läntinen kallionalusrinne Vääräjärven itäpuolella, ja siellä on myös maisemallisesti arvokas louhikko. Alueella kasvaa harvinaista lehtoheinää, korpisorsimoa, joka on yksi Suomen kansainvälisistä vastuulajeista. Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen pohjoisten alkuperäislajien säilyttämisestä. Kalliolla kasvaa harvinaista jäkälälajistoa, muun muassa korallilaikkajäkälää, pikkuokajäkälää ja koskikarvajäkälää. Korvenvuoren länsipää on metsälain tarkoittama luonnontilainen jyrkänne.

Päivitetty 8.5.2024