Koikansuon luonnonsuojelualue

Kuva Koikansuon luonnonsuojelualueelta. Kuvassa aluskasvillisuutta ja puita.

Koikansuo rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 16.1.2018, ja sen laajuus on 5,7 hehtaaria. Koikansuo sijaitsee Aitolahdessa noin 19 kilometrin päässä Tampereen keskustasta, ja se on perustettu suoluonnon suojelemiseksi.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Alue sijaitsee Aitolahdessa, Vähäjärven eteläpuolella.

Reitit ja palvelut

Alueella ei ole reittejä tai palveluita.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Valtaosaksi alue on kuivahkoa rämettä, jossa kasvaa harvakseltaan matalaa mäntyä, joukossa sekapuustona koivua ja joitakin kuusia. Avoimia nevalaikkuja on vähän. Osa männyistä on iäkkäitä, noin 180-vuotiaita. Suon kasvillisuus on tavanomaista karun rämeen suokasvillisuutta. Linnusto on tavanomaista soiden reunametsissä viihtyvää lajistoa. Suo on osaksi ojitettu. Koikansuon länsipuolella on jo aiemmin rauhoitettu yksityinen suoalue.

Päivitetty 8.5.2024