Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualue

Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen alueesta 9.11.2018. Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Luonnonsuojelualue on 86 hehtaarin laajuisena kantakaupungin laajin. Rauhoituksen tavoitteena on suojella luonnon, erityisesti vanhan metsän, soiden ja arvokkaan kallioalueen ominaispiirteitä sekä eliölajistoa.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Luonnonsuojelualue sijaitsee Hervannan eteläosassa. Alueen läheisyyteen pääsee sekä raitiovaunulla (Makkarajärvi) että paikallisliikenteen busseilla. Omalla autolla tuleville on tällä hetkellä parkkipaikat Salmenkalliontien ja Vanhan Hervannantien varressa sekä Heinurinmäessä. Parkkipaikat ja bussipysäkit on esitetty myös retkeilyalueen kartassa.

Reitit ja palvelut

Makkarajärven ja Hervantajärven ympäristössä kulkevia polkuja on kunnostettu pitkospuita rakentamalla ja liikkumista opastetaan viitoituksin. Alueelle on myös rakennettu Makkarajärven ja Viitastenperän taukopaikat puuliitereineen ja kuivakäymälöineen. Viitastenperältä löytyy myös laavu. Lisäksi alueelle on asennettu alueen luonnosta kertovia opastauluja.

Luonnonsuojelualueen rajat on merkitty rajapaaluilla. Huomioithan, että leiriytyminen on sallittua ainoastaan Viitastenperän taukopaikalla ja tulet voi tehdä vain erikseen merkityillä paikoilla. Maaston kulumisen ehkäisemiseksi on toivottavaa pysyä merkityillä reiteillä.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Alue on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Sen arvoa nostavat useat ojittamattoman suoalueet. Eteläosassa Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärillä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet. Rauhoituksen ulkopuolella on 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta.

Luonnon monimuotoisuudesta kertovat vanhan metsän kääpälajisto ja linnusto, kallioalueen harvinaiset sammalet ja jäkälät sekä monet harvinaiset hyönteis- ja kasvilajit. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja siellä viihtyy myös rauhoitettu direktiivilaji sirolampikorento. Metsissä voi tavata kanahaukan, varpus- ja viirupöllön sekä pohjantikan. Alueella tavataan myös runsaasti vähentyneitä ja vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja: hömötiaista, töyhtötiaista ja punatulkkua. Nisäkkäistä havaintoja on liito-oravista, hirvistä, karhuista ja ilveksistä.

Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari, suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme kasvupaikkaa, joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki sekä harajuuri.

Päivitetty 15.8.2023