Hupakankorven luonnonsuojelualue

Kuva Hupakankorven luonnonsuojelualueelta. Kuvassa näkyy suota, puita ja pitkospuut.

Hupakankorpi perustettiin luonnonsuojelualueeksi 11.3.2020 ja se on laajuudeltaan noin 8,9 hehtaaria. Alue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Hervannan lähettyvillä. Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue, jossa esiintyy harvinaista puroelinympäristöistä ja suokasvillisuudesta riippuvaista hyönteislajistoa, muun muassa pirkanpalkonen. Suojelun tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Hupakankorpi sijaitsee Vuoreksen ja Hervannan välissä, Suolijärven eteläpuolella. Alueella ei ole erillistä parkkipaikkaa, mutta alueelle pääsee kulkemaan bussilla.

Reitit ja palvelut

Hupakankorpeen on rakennettu kulkua ohjaamaan suon ylittävät pitkospuut ja sorastettu polku. 

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Hupakankorpi on suotyypiltään isovarpurämettä ja alueen eteläosassa suotyyppinä vaihtelevat erilaiset korvet, kangaskorvista ruohokorpiin.

Pirkanpalkosta (Oxyethira tamperensis) on tavattu vain kolme esiintymää Suomessa, joista Hervannan Myllyoja on yksi. Se kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Hyönteistä ei ole tavattu muualta kuin Suomesta. Pirkanpalkonen esiintyy Hupakankorvessa vakituisesti, mutta havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet. Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, muun muassa vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen.

Päivitetty 8.5.2024