Ikuri-Kalkun Myllypuron luonnonsuojelualue

Kuva Myllypuron luonnonsuojelualueelta puron varrelta.

Ikuri-Kalkun Myllypuron luonnonsuojelualue on perustettu 14.10.1999, ja se sijaitsee Tampereen länsipuolella noin 10 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Suojelualueen pinta-ala on 35.3 hehtaaria. Myllypuron alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja myös Natura-ohjelmaan. Sen puronvarsilehdot, rinteet ja putoukset ovat kauneusarvoltaan ja kasvistollisesti Tampereen kantakaupungin arvokkaimpia alueita.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Luonnonsuojelualue sijaitsee Ikurin ja Kalkun kaupunginosissa. Alueelle pääsee linja-autolla. Voit tarkistaa bussireitit ja aikataulut Tampereen joukkoliikenteen verkkosivuilta.

Henkilöautolla saapuville ei ole osoitettu erillistä pysäköintialuetta, vaan pysäköintiin on käytettävä läheisiä katualueita liikennesääntöjen sallimissa rajoissa.

Reitit ja palvelut

Alueella kulkee paljon kevyenliikenteenväyliä, joiden varrella alueen luontoon on helppo tutustua. Alueelle pystytetään tulevaisuudessa alueen luonnosta kertovia opastauluja. Luonnonsuojelualueen rajat on merkitty rajapaaluilla.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Myllypuro on pisin yhtenäinen purouoma ja puronvarsilehto Tampereen kantakaupungin alueella. Alue on pääosin lehtoa ja lehtomaista rehevää kosteaa metsää, jonka ilmettä rikastuttavat ja lajiston monipuolisuutta ruokkivat kaatuneet ja lahoavat puut. Puronvarsi toimii myös ekologisena käytävänä, joka parantaa erillisten viheralueiden eliöyhteisöjen kestävyyttä ulkoisia häiriöitä vastaan. Ekokäytävät toimivat myös ihmisten virkistysreitteinä.

Puronvarsilehdoilla on pituutta kolme kilometriä ja sen tyypillisiä lajeja ovat kotkansiipi, hiirenporras, mesiangervo, käenkaali, lehtovirmajuuri, lehtotähtimö, linnunsilmä ja lehtopalsami. Alueella olevat lähteiköt monipuolistavat lajistoa. Merkittävin ja huomiota herättävin putkilokasvilaji alueella on runsaana kasvava lehtoleinikki. Myllypuron alueella olevat kasvustot ovat runsaimmat Pirkanmaalla. Alueella tavataan myös niukasti harvinaisehkoa lehtopähkämöä.

Myllypuron pesimälinnustossa ei ole harvinaisuuksia, mutta alueen linnusto on kuitenkin merkittävä jo pelkästään suuren lajimäärän ja lajitiheytensä vuoksi.

Kasvillisuuden rehevyydestä ja paikoittaisesta lehtomaisuudesta huolimatta alueen suurperhoslajisto koostuu tavanomaisista sekametsien lajeista. Merkittävimmät löydöt ovat palsamikenttämittari (Xanthorhoe biriviata) ja verkkomittari (Estroma reticulatum). Palsamikenttämittari ja verkkomittari ovat eteläisessä Suomessa erittäin paikoittaisia ja harvinaisia lajeja, joiden toukat elävät nimenomaan lehtopalsamilla. Myllypurossa havaittiin myös Pirkanmaalla harvinaisia vesiperhoslajeja (Lype reducta, Sericostoma personatum). Myllypuron alueella on myös havaittu useassa paikassa harvinaista vesihyönteistä, luisturia. Luisturi nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Luisturi luistelee nimensä mukaisesti veden pinnalla.

Päivitetty 21.10.2022