Leppiojan luonnonsuojelualue

Kuva Leppiojan luonnonsuojelualueelta puron varrelta.

Ikurin Leppioja on 9.2.2015 rauhoitettu puronvarsialue Ylöjärven vastaisella rajalla. Alueen pinta-ala on 4,4 hehtaaria ja sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alue on perustettu hajuheinän suojelemista varten. Lisäksi alueella esiintyy muuta arvokasta kasvilajistoa sekä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä puustoisia elinympäristöjä.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Alue sijaitsee Ikurissa, Hyhkyn kylässä Ylöjärven rajalla.

Reitit ja palvelut

Alueella ei ole reittejä tai palveluita.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Leppiojan alue on louhikkoista puronvarsilehtoa. Leppiojassa kasvaa EU-direktiivien nojalla suojeltua heinälajia, hajuheinää. Lisäksi alueella esiintyy myös muuta arvokasta kasvilajistoa, kuten silmällä pidettävää kaislasaraa ja paikoitellen hentosaraa sekä alueellisesti uhanalaista harajuurta sekä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä puustoisia elinympäristöjä.

Päivitetty 8.5.2024