Pahaluoman luonnonsuojelualue

Kuva Pahaluoman luonnonsuojelualueelta.

Pirkanmaan ELY-keskus teki päätöksen Pahaluoman rauhoittamisesta 18.1.2019. Suojelualue on laajuudeltaan 2,2, hehtaaria. Luonnonsuojelualue sijaitsee Myllypuron kaupunginosassa Kolmenkulman alueella. Pahaluoman luonnonsuojelualue perustettiin puronvarsilehdossa kasvavan hajuheinän suojelemiseksi. Tavoitteena on säilyttää luonnontilainen puronvarsi ja sitä ympäröivä arvokas ympäristö hajuheinän kasvupaikkoineen. Rajauksessa on mukana suojavyöhyke, jotta kasvupaikan kostea ja varjoisa pienilmasto säilyy.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Pahaluoman alue sijaitsee kaupungin länsireunalla, noin 11 kilometriä Tampereen keskustasta, valtatie 3 länsipuolella. 

Reitit ja palvelut

Alueella ei ole reittejä tai palveluita.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Pahaluoman suojelualueen halki virtaa polveileva, kivikkoinen purouoma, jonka reunoilla on rehevää, paikoin ryteikköistäkin puronvarsilehtoa ja korpea. Alueella kasvaa lehtomaista kangasmetsää, jonka puusto on kuusivaltaista ja eri-ikäistä. Joukossa on myös metsälehmusta, ja lahopuutakin on melko runsaasti.

Luonnonsuojelualueen merkittävin laji on hajuheinä. Hajuheinä on uhanalaisluokituksessa silmällä pidettäväksi luokiteltu laji. Lisäksi se on rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin laji.

Hajuheinä kasvaa kuusivaltaisissa tai sekapuustoisissa louhikkoisissa puronvarsilehdoissa. Se kasvaa lähes metrin korkuiseksi. Nimensä se on saanut siitä, että sen kuivat versot tuoksuvat kumariinilta. Hajuheinän luontaiset kasvupaikat ovat vähentyneet.

Päivitetty 8.5.2024