Hallilan Pehkusuon luonnonsuojelualue

Kuva Hallilan pehkusuon luonnonsuojelualueelta. Kuvassa suoalueen poikki kulkevat pitkospuut.

Hallilan Pehkusuo rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 23.8.2016. Suojelualueen laajuus on noin 5 hehtaaria ja se sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Hallilan kaupunginosassa. Alue on luonnontilainen suo, joka on karua rahkanevaa.

Alueella liikkuessa tulee noudattaa rauhoitusmääräyksiä.

Rauhoitusmääräykset

Alueen sijainti ja kulkuyhteydet

Pehkusuo sijaitsee Hallilan kaupunginosassa ja sinne pääsee esimerkiksi paikallisliikenteen busseilla. Henkilöautolla saapuville ei ole osoitettu erillistä pysäköintialuetta, vaan pysäköintiin on käytettävä läheisiä katualueita liikennesääntöjen sallimissa rajoissa.

Reitit ja palvelut

Luonnonsuojelualueella ja sen lähistöllä kulkee lukuisia polkuja. Suoalueen kiertää reitistö ja suon halki on rakennettu pitkospuut. Alueelle pystytetään myös tulevaisuudessa sen luonnosta kertovia opastauluja. Lisäksi suojelualueen rajat on merkitty rajapaaluilla.

Alueen kuvaus ja luonnon piirteet

Pehkusuo on kantakaupungin viimeisiä ojittamattomia avosoita, joka rajoittuu pohjoisessa ja kaakossa Hallilan asuntoalueeseen. Se on karua rahkanevaa, jossa kasvaa eri saralajeja ja tupasvillaa. Varvuista mainittakoon isokarpalo. Harvinaisimpana lajina suolla kasvaa juurtosara. Hyönteisistä suolla on tavattu mm. rämeheinäkoisa ja silmällä pidettäväksi luokiteltu vesiperhoslaji, rimpiputkisirvikäs. 2000-luvun alussa lähistöllä on ollut myös kehrääjän reviiri.

Päivitetty 21.10.2022