Siirry sisältöön

3.5. - 17.5.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 3.5. - 17.5.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Alpunkuja

Alpunkuja, kadun jatke kaava-alueelle 8498 katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21420, Pohtolan kaupunginosissa, Dno TRE: 3057/10.03.02/2021.

Alpunkuja, kadun jatke kaava-alueelle 8498 katusuunnitelmaehdotus on laadittu Pohtolan kaupunginosassa vahvistuneen asemakaavan nro: 8498 pohjalta.

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Laaditun suunnitelman mukaisesti uuden rakennettavan Alpunkujan jatkeen pituus on noin 75 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun länsipäässä olevan kääntöpaikan kohdalla ajoradan leveys on 12,0 metriä. Ajoradan molemmilla reunoilla on reunakivet. Kadun pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu valaistus.

Alpunkujan jatkeen kadunrakennustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Suunnitelmien tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Jokikatu

Jokikatu: väli Hatanpään valtatiestä länteen katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20024, XIII Ratinan kaupunginosassa, Dno TRE: 3058/10.03.02/2021.

Jokikatu väli: Hatanpään valtatiestä länteen katusuunnitelmaehdotus on laadittu vahvistuneen asemakaavan nro: 7991 sekä hyväksytyn Höyrynpuiston yleissuunnitelman nro: 18/15290 pohjalta. Vahvistetussa asemakaavassa sekä hyväksytyssä Höyrynpuiston yleissuunnitelmassa aiemmin sähkölaitoksen kiinteistölle johtanut Jokikadun osuus Hatanpään valtatiestä länteen on katkaistu.

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Laaditun suunnitelman mukaisesti Jokikatu väli: Hatanpään valtatiestä länteen pituus on noin 50 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 6,5 metriä ja kadun länsipäässä olevan kääntöpaikan kohdalla 12,0 metriä. Kääntöpaikalta on ajoyhteydet kadun pohjoispuolen kiinteistöille.

Ajoradan pohjoispuolella ajoradasta reunakivellä erotettua nykyistä jalkakäytävää jatketaan länteen pääosin 2,5 metrin levyisenä ja asfalttipäällysteisenä. Jalkakäytävään liittyy puistokäytävä Höyrynpuiston puistosuunnitelman mukaisesti.

Ajoradan eteläpuolella ajoradasta reunakivellä ja noin 1.0 metrin levyisellä kiveyksellä erotetulle nykyiselle jalkakäytävälle ja pyörätielle toteutetaan kulkusuuntien erottelu ajoratamaalauksin vastaavaksi kuin muualla Höyrynpuiston alueella.

Kadun pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu muutoksia katuvalaistukseen.

Jokikatu väli: Hatanpään valtatiestä länteen kadunrakennustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Suunnitelmien tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Teiskontien (Vt 12) varsi

Teiskontien (vt12) varren välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelmaehdotus n:o 1/21363, Kissanmaan ja Ruotulan kaupunginosissa, Dno TRE: 7334/10.03.02/2020.

Suunnitelmaehdotus on laadittu Teiskontien (vt12) eteläpuolen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantamista varten välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 2,3 km. Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. liikennejärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus, istutukset ja katukalusteet.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on Hervannan valtaväylästä itään 115 metrin matkalla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jonka leveys on 4,5 metriä. Muuten jalankululle ja pyöräilylle on suunniteltu omat väylät, jotka on eroteltu toisistaan kiviraidalla tai maaliviivalla. Pyörätie on tuolla osuudella kaksisuuntainen ja ajosuunnat on erotettu toisistaan maaliviivalla. Pyörätien leveys on 3,0 m ja jalkakäytävän leveys on 2,2 – 2,5 m. Erotuskaistan leveys on 0,1 – 0,4 m. Jalankulku- ja pyöräväylien korkeusasemat on suunniteltu nykyinen ympäristö huomioon ottaen.

Katuliittymien saarekkeita muotoillaan ja Ritakadun liittymään on suunniteltu uusi suojatiesaareke. Kissanmaankadun itäpuolella ja Ritakadun kohdalla Teiskontien ylittävät suojatiet on suunniteltu esteettömyyden erikoistason tarpeilla. Jalankulku- ja pyöräilyväylä päällystetään harmaalla asfalttibetonilla, mutta katuliittymien kohdilla pyörätie päällystetään punaisella huomiovärillä.

Väylien pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla uusiin/nykyisiin hulevesikaivoihin tai sivuojiin. Väylille on suunniteltu uusi valaistus.

Kohde on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteishanke ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2021.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Väyläsuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Sari Kirvesniemi
puhelin 040 575 6090

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068