Siirry sisältöön

27.1. - 10.2.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 27.1. - 10.2.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Hatanpään alueen suunnitelmaehdotukset

Julkisesti nähtävänä ovat alla luetellut Hatanpään asemakaavaan 8578 liittyvien katujen katusuunnitelmaehdotukset XXII (Hatanpää) kaupunginosassa, TRE:519/10.03.02/2020.

  • Hatanpäänkatu, Hatanpään soutupaviljongista etelään n:o 1/20829
  • Hatanpään Puistokuja, Hatanpään valtatiestä länteen n:o 1/20830
  • Boijenkatu n:o 1/20831
  • Suomen satavuotisaukio n:o 1/20832
  • Gauffininkatu n:o 1/20833
  • Pehkiönkatu n:o 1/20834

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen toteutusta varten ja pohjautuvat vuonna 2019 hyväksytyn Hatanpään asemakaavan nro 8578 laadinnan yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Hatanpään asemakaava nro 8578 rajautuu Hatanpään valtatien ja Pyhäjärven väliselle alueelle Hatanpään sairaalan ympäristöön, jolle on laadittu asemakaavamuutos. Alueen rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle.

Kaava-alueen katujen katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Hatanpäänkatu

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpäänkadun, katuosuuden Soutupaviljongista etelään, ajorata säilyy nykyisessä sijainnissaan ja jalankulun sekä pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan. Katu toimii alueen kokooja- ja joukkoliikennekatuna.

Hatanpäänkadun länsireunalla on ajoradasta 3,0 – 6,5, metriä leveällä viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie ja itäreunalla on ajoradasta reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Hatanpäänkadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä. Sairaalaa palveleva linja-autojen pysäkkipari uusitaan ja pysäkkien välinen alue ajoradasta kivetään luonnonkivellä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpäänkadun ko. katuosuuden länsireunan asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien yhteisleveys on 4,75 metriä. Pyörätien leveys on tällä katuosuudella 2,5 metriä ja jalkakäytävän leveys 2,0 metriä. Kulkumuodot erotetaan toisistaan betonikiviraidalla. Kaksisuuntaisen pyörätien kulkusuunnat on erotettu ajoratamaalauksella ja kulkusuunnat osoitettu tiemerkintöinä käyttäen polkupyöräsymbolia sekä kulkusuuntaa osoittavaa nuolta. Pyörätiellä käytetään punaista väriasfalttia Pehkiönkadun ja Hatanpään puistokujan välillä. Länsireunan jalkakäytävää ja pyörätietä molemmin puolin reunustavia nykyisiä puita pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Puukujannetta täydennetään uusilla puuistutuksilla tarvittavilta osin. Katuosuuden itäreunan jalkakäytävän leveys on 2,35 m.

Hatanpään puistokuja

Katusuunnittelu on kohdistunut Hatanpään puistokujan katuosuuteen Hatanpään valtatiestä länteen. Hatanpään puistokuja on kokooja- / joukkoliikennekatu, jolta linja-autopysäkit poistuvat ja korvautuvat Hatanpään valtatien pysäkeillä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Hatanpään puistokujan ajorataa levennetään sillä osuudella missä on joukkoliikennettä. Tällä pyritään helpottamaan joukkoliikenteen liikennöintiä. Hatanpään puistokujan pyörätiet ovat yksisuuntaisia katuosuudella Hatanpään valtatie – Hatanpäänkatu ja tällä osuudella ne erotetaan ajoradasta matalalla reunakivellä. Katuosuudella Hatanpäänkadusta länteen pyöräliikenne tapahtuu ajoradalla.

Hatanpään puistokujan asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on katuosuudella Hatanpään valtatie – Hatanpäänkatu 7,0 metriä ja katuosuudella Hatanpään valtatiestä länteen 6,0 metriä. Asfalttibetonipintaisten pyöräteiden leveys on 1,75 metriä ja jalkakäytävien leveys on 2,5 – 3,1 metriä. Hatanpään puistokujan ko. katuosuuden katupuut uusitaan kokonaisuudessaan ja katupuita täydennetään puuttuvilta osin. Puiden uusimisen myötä puistokujan arkkitehtoninen ja historiallinen ilme kartanolle johtavana reittinä vahvistuu. Katupuiden muodostaman viherkaistan leveys on 3,25 – 5,5 metriä.

Boijenkatu

Boijenkatu on pohjois-eteläsuuntainen uusi tonttikatu Hatanpään puistokujasta etelään. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kadun pituus on noin 200 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja sen molemmilla puolilla on ajoradasta 2,5 metriä leveällä välikaistalla erotettu 3,0 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä. Betonikivetyille välikaistoille istutetaan uusia katupuita pysäköintitaskujen lomaan.

Suomen satavuotisaukio

Boijenkadun eteläpäässä sijaitseva Suomen satavuotisaukio on uusi katuaukio ja se toimii läpikulku- ja oleskelualueena. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan aukion koko on noin 18 x 45 metriä. Aukion keskipisteenä on korotettu istutussaareke, jonka keskellä on kukkivia pikkupuita. Saarekkeen reunoilla voi istuskella. Aukio on kivetty betoni- ja luonnonkivellä. Kiveys muodostaa aukion pintaan järveä ja rantakalliota kuvastavan yhdistelmän, jonka keskellä on saarimainen istutusalue.

Gauffininkatu

Gauffininkatu on uusi tonttikatu, joka sijoittuu Hatanpään puistokujan länsipään ja Jukola-rakennuksen välille. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kadun pituus on noin 70 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 6,0 metriä ja sen itä- ja pohjoispuolella on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä.

Pehkiönkatu

Pehkiönkatu on nykyisen sairaalan kulkuyhteyden korvaava uusi tonttikatu Hatanpäänkadulta itään. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kadun pituus on noin 130 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä ja sen molemmilla puolilla kulkee ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan alueen katujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiviemäriin.

Hatanpäänkatu sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan. Muiden kohteiden toteuttaminen kuuluu tulevien lähivuosien alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Suunnitelmapiirustukset

Lisätiedot

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655