Siirry sisältöön

24.2. - 9.3.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 24.2. - 9.3.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Aholankatu ja Aholanmutka

Aholankadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20890 ja Aholanmutkan katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20891, Tasanteen kaupunginosassa, TRE: 5778/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu huonokuntoisten Aholankadun ja Aholanmutkan saneeraamista varten.

Aholankatu

Aholankadun ajorata levennetään nykyisestä 4,4 – 5,2 metristä 5,5 metriin. Kadun korkeusasema on suurelta osin nykyistä tasoa hiukan alempana ja kadun pituus- ja sivukaltevuuksiin on suunniteltu pieniä korjauksia kuivatuksen parantamiseksi. Ajoradan länsireunaan on suunniteltu reunakivi Paulankadusta etelään ja ajoradan itäreunaan Paulankadusta pohjoiseen. Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kadun eteläpäässä sijaitseva nykyinen 2,7 – 3,0 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie levennetään 3,5 metriseksi.

Kadun pintavedet johdetaan uusiin hulevesikaivoihin.

Aholankadun katuvalaistus uusitaan.

Aholanmutka

Aholanmutkan ajorata levennetään nykyisestä 3,5 – 4,9 metristä 4,5 – 5,5 metriin. Kadun korkeusasema on suurelta osin nykyistä tasoa alempana ja kadun pituus- ja sivukaltevuuksiin on suunniteltu pieniä korjauksia kuivatuksen parantamiseksi. Ajoradan reunaan on suunniteltu joillekin osuuksille reunakivi.

Kadun pintavedet johdetaan uusiin hulevesikaivoihin.

Aholanmutkan katuvalaistus uusitaan.

Paulankadulle uusitaan valaisimet nykyisiin valaisinpylväisiin.

Katujen rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksista ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Katusuunnittelu / Sweco Infra & Rail Oy
Projektipäällikkö
Otto Suoniemi
puhelin 040 628 9224

Valaistussuunnittelu / LiCon-AT Oy
Suunnittelija
Pentti Putaja
puhelin 044 377 3840

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Nokikananpuisto ja Lokintaival

Nokikananpuiston jalkakäytävän ja pyörätien puistosuunnitelmaehdotus nro 18/20911 sekä Lokintaipaleen jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus nro 1/20912 välillä Viinikanoja – Nekalantie, XXIII (Viinikka) kaupunginosassa, Dno TRE: 1232/10.03.02/2020.

Hervannan baana on laadukas Viinikasta Hervantaan johtava pyöräilyreitti, joka on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi ja kirjattu myös pormestariohjelmaan. Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 baanan yleissuunnitelman välillä Viinikka - Korkinmäki jatkosuunnitteluun.

Suunnitelmaehdotukset pohjautuvat hyväksyttyyn Hervannan baanan yleissuunnitelmaan ja suunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelmaehdotusten mukaan Viinikanojan varrella Nokikananpuistossa välillä Viinikan liittymä - Lokintaival 3,0 metrin levyinen kaksisuuntainen pyörätie sijoittuu jalkakäytävien väliin ja jalankulku sekä pyöräily erotetaan toisistaan 0,28 metrin levyisillä kivetyillä erotuskaistoilla. Baana jatkuu Lokintaivalta pitkin kadun länsireunassa eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä Nekalantien liittymään. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan 0,28 metrin levyisellä erotuskaistalla. Katutilan uudelleen jäsentäminen edellyttää ajoradan kaventamista ja samalla kadunvarsipysäköinti poistuu Lokintaipaleen tältä osuudelta. Tarkoitus on samalla myös rauhoittaa Nekalantietä ja vähentää sen houkuttelevuutta läpikulkuun muuttamalla Nekalantien ja Lokintaipaleen liittymän väistämisvelvollisuuksia sekä muotoilla liittymäalue uudelleen. Lisäksi Lokintaipaleelle rakennetaan hidaste Viinikanojan kohdalla sijaitsevan suojatien yhteyteen.

Katu- ja puistoalueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä ja alueilta kertyvät sade- sekä sulamisvedet johdetaan avouomiin tai hulevesiviemäriin.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2020.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta, saneeraustyön yhteydessä, Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Suunnittelija Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Jussi Halkola
puhelin 040 820 6650

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Rantavainio ja Vihiojanpuisto

Rantavainion jalkakäytävän ja pyörätien puistosuunnitelmaehdotus nro 18/20913 välillä Nekalantie – Muotialantie sekä Vihiojanpuiston jalkakäytävän ja pyörätien puistosuunnitelmaehdotus nro 18/20914 välillä Muotialantie – Hallilantie, XXVI (Jokipohja) ja Muotialan kaupunginosissa, Dno TRE: 1233/10.03.02/2020.

Hervannan baana on laadukas Viinikasta Hervantaan johtava pyöräilyreitti, joka on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi ja kirjattu myös pormestariohjelmaan. Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 baanan yleissuunnitelman välillä Viinikka-Korkinmäki jatkosuunnitteluun.

Suunnitelmaehdotukset pohjautuvat hyväksyttyyn Hervannan baanan yleissuunnitelmaan ja suunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelmaehdotusten mukaan baana erkanee Nekalantieltä Muotialan peltoalueelle, Rantavainiolle, kohti Muotialantietä ja jatkuu edelleen Vihiojanpuiston läpi Hallilantielle kaksisuuntaisena pyörätienä ja jalkakäytävänä. Jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan pääosin istutuskaistan avulla lukuun ottamatta Tampereen Rudolf Steiner –koulun edustaa, missä tilanahtauden vuoksi erottelu toteutetaan 0,28 metrin levyisellä kivetyllä erotuskaistalla. Jalankulun ja pyöräilyn erotteleminen koko matkalla edellyttää myös keskisaarekkeita uudelleen muotoilua Muotialantien ja Hallilantien ylityskohdilla.

Pyörätien rakenteet uusitaan koko matkalla ja pyörätie asfaltoidaan. Jalkakäytävä vastaavasti päällystetään murskatulla kiviaineksella ja lukuun ottamatta Tampereen Rudolf Steiner –koulun edustaa, missä kulkumuotojen muusta alueesta poikkeavan erottelutavan vuoksi jalkakäytävä päällystetään kivisirotepinnoitteella. Kivisirotepinnoite on saumaton luonnonkivipinnoite, missä kivisirote kiinnittyy sideaineella pinnoitettavaan alustaansa ja kiviaineksen kulkeutuminen viereiselle pyörätielle estyy.

Katu- ja puistoalueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä sekä avo-ojin ja alueilta kertyvät sade- sekä sulamisvedet johdetaan avouomiin tai hulevesiviemäriin.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2020.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta saneeraustyön yhteydessä Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Suunnittelija Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Jussi Halkola
puhelin 040 820 6650

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029