Siirry sisältöön

Vaikuta

Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta moni eri tavoin. Tarjoamalla mahdollisuuden vaikuttaa, edistämme lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi, jotka pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä kasvavat osallistuviksi kansalaisiksi. Vaikuttaa voi monella tavalla.

Tampere on lasten ja nuorten kaupunki, jossa lapsuus ja nuoruus tunnustetaan arvokkaina ikävaiheina. Lapsilla ja nuorilla on oikeus ikänsä mukaiseen monipuoliseen ja hyvään palveluun. Heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa sekä oikeus hyvinvointiin ja suojeluun niiden kaikissa muodoissa (Lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010).

Tampereen kaupunki on antanut lapsinäkökulmasta pormestarin pysyväismääräyksen vuonna 2008. Sen mukaan lapsinäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, erityisesti kaupunkikehityksen kannalta strategisesti merkittävissä asioissa. Lapsinäkökulmassa kysytään lapsen ja nuoren mielipidettä sen sijaan, että kuultaisiin aikuisten ajatuksia siitä, mitä lapset ja nuoret ajattelevat.

Tampereella korostetaan asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvaa lasten ja nuorten kuulemista, jota kautta lapsi ja nuori kokee valmisteltavan asian omakseen. Tavoitteena on, että jo valmistelussa valitaan lapsille ja nuorille sopiva menetelmä osallistua.

Lasten Parlamentti

Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.


Lisätietoja

Sanni Karjalainen

050 322 6379

[email protected]

Nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisovaltuuston toimintaan voivat ottaa osaa kaikki tamperelaiset yläluokilla tai toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto myös kiertää yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa.


Lisätietoja

Jenna Naukkarinen

050 385 0222

[email protected]

4. luokkalaisten Vaikuta! -päivät

Tampereella on järjestetty vuodesta 2010 alkaen 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivät. Päivien tavoitteena on opettaa 10-vuotiaille lapsille demokratiataitoja ja erilaisia vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista toiminnallisin menetelmin. Messutyyppiset vaikuttamispäivät järjestetään koulupäivän aikana ja oppilaat osallistuvat niihin opettajiensa ilmoittamana, luokittain. Parin viime vuoden aikana Vaikuta! -päivät on järjestetty etätapahtumina, niin että mukaan ilmoitetut luokat ovat osallistuneet päivään omasta luokastaan käsin. Päivässä pelataan mobiilisti pelattavaa joukkuepeliä Seppo.io-sovelluksella.

9. luokkalaisten Vaikuta! -päivät

9. luokkalaisten Vaikuta! -päivä on kokonaisuus, johon koulu ilmoittaa kaikka 9.-luokkalaiset. Päivän tavoitteena, että nuoret pääsevät vaikuttamaan ajankohtaisiin aiheisiin, lisäksi päivä opettaa erilaisia vaikuttamisen väyliä ja innostaa osallistujia vaikuttamaan. Vaikuta! -päiviin luodaan koulukohtainen mobiilisti pelattava joukkuepeli Seppo.io -sovelluksella. Peli koostuu vaikuttamiseen liittyvistä yleistehtävistä sekä työpajoista.

Nuorten vaikuttamisen oppitunnit

Oppitunti käsittelee nuorten vaikuttamista, kannustaa löytämään omat tavat sekä esittelee ajankohtaisia vaikuttamisen paikkoja. Oppitunti ottaa tarkasteltavaksi sen mitä vaikuttaminen on, millaisia nuoret ovat vaikuttajina, mihin nuoret haluaisivat vaikuttaa ja mitä erilaisia väyliä kaupunki tarjoaa.


Oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Voimme lisätä kokonaisuuteen myös muita aiheita tai ajankohtaisia asioita toiveiden mukaan. Nuorten vaikuttamisen oppitunnin voi tilata yläkoululle ja toiselle asteelle.


Ota yhteyttä

Justiina Lampila

040 672 6742

[email protected]

Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 528 7368
sähköposti [email protected]

Omaehtoisen toiminnan ohjaus
Nuoriso-ohjaaja
Justiina Lampila
puhelin 040 672 6742
sähköposti [email protected]

Lasten osallisuus ja vaikuttaminen
Nuoriso-ohjaaja
Sanni Karjalainen
puhelin 050 322 6379
sähköposti [email protected]

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
Nuoriso-ohjaaja
Jenna Naukkarinen
puhelin +358503850222
sähköposti [email protected]


Ajankohtaista