Nurmi-Sorilan osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.8.2015 (157§) osayleiskaavaehdotuksen. Nurmi-Sorilan osayleiskaava tuli voimaan 12.12.2016 annetulla kuulutuksella.

Aluerajaus

Nurmi-Sorila sijaitsee Näsijärven rannalla noin 12 kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta koilliseen Jyväskylään johtavan valtatie 9:n pohjoispuolella. Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue on osa pohjoista suuraluetta, sisältäen osia Nurmin, Sorilan ja Aitoniemen tilastoalueista. Suunnittelualue käsittää noin 17 km² Sorilan ja Nurmin kyläkeskusten ympäristössä.

Alueen halkaisee Kaitavedentie (MT 338), jonka varressa Nurmin ja Sorilan kyläkeskukset sijaitsevat. Asutus ja palvelut ovat keskittyneet kyläkeskuksiin. Avoimet viljelyspellot ja vanhat taloryhmät muodostavat alueen maaseutumaisen kulttuurimaiseman. Alueella on asukkaita noin 700. Nurmi-Sorilassa on myös loma-asutusta.

Suunnitelmat ja selvitykset

Maisema ja luonto

Kulttuuriympäristö

Palvelut

Tekninen huolto

Liikenne

Kaavatalous

Keskustan kaavarunko ja ideasuunnitelma

Aurinkokaupunki-hanke

Diplomityöt