Maalaismaisemia, joissa näkyy peltoa, järveä, maatiloja ja hiekkatietä.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.10.2022 asettaa Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.11.-6.12.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään osayleiskaavatyön lähtökohdat, tavoitteet ja sisältö. Lisäksi siinä kerrotaan ajankohdat ja tavat sille, miten voit osallistua kaavan laadintaan.

Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty alustavia vaihtoehtoja toimintojen sijoittumisesta alueella. Vaihtoehdoissa esitetään erilaisia ratkaisuja keskustan, liikenneverkon, golfkentän ja asuinrakentamisen sijoittumisen osalta.

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa.

Osayleiskaava-alueen aluerajaus tarkentuu luonnosvaiheessa

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa. Kaava-alueen rajautuminen tarkentuu osayleiskaavan luonnokseen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 § 258 Alasjärven länsipuolisen alueen käsittelyn yhteydessä, että alueen golftoimintojen jatkuminen turvataan Nurmi-Sorilassa ja että kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi.

Voimassa oleva osayleiskaava ei mahdollista golfkentän sijoittamista alueille, jotka ovat kaavassa varattu asuntorakentamiselle ja virkistysalueiksi. Osayleiskaavaa tulee kuitenkin päivittää laajemmin kuin pelkästään golfkentän alueelta, koska muun muassa alueen asukasmäärä ja liikenneratkaisut tulevat muuttumaan verrattuna voimassa olevaan osayleiskaavaan.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/nurmi-sorila

Päivitetty 7.12.2022