Hyppää sivuvalikkoon

Keskustan liikennejärjestelmä­suunnitelma

Drone kuva Tampereen keskustorilta
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehitetään keskustan liikennettä kokonaisuutena: kuinka keskustaan tullaan ja miten siellä liikutaan. Siinä tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja, niiden käyttäjiä, palveluntarjoajia ja liikennevälineitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa keskustan hanke- ja aluesuunnittelua seuraavat kymmenen vuotta.

Ajankohtaista

Raporttiluonnokseen voit tutustua alla. Sidosryhmiltä pyydettävien lausuntojen jälkeen raporttiin tehdään tarvittavat muutokset ja se viedään kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

Suunnittelualue 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan kartalla näkyvää aluetta, joka on sama kuin voimassa olevassa strategisessa osayleiskaavassa. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen, idässä Kalevan puistotiehen, etelässä Pyhäjärveen ja lännessä Pyynikkiin. Keskustan saavutettavuusanalyyseissa sekä verkollisissa tarkasteluissa tutkitaan laajempaa vaikutusaluetta.

Keskustan liikennejärjestelmäsuunnittelun aluerajaus
Suunnittelualue kartalla

Suunnittelun aikataulu 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta aloitettiin vuoden 2023 alussa, jolloin määriteltiin tavoitteet. Kevään 2023 aikana täydennettiin selvityksiä ja luonnosteltiin eri kulkumuotojen liikenneverkkoja. Syksyllä 2023 työskenneltiin sen parissa, miten katutila jaetaan erityyppisillä kaduilla. Lisäksi vaiheistettiin kehittämishankkeita sekä arvioitiin vaikutuksia.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on päässyt vaikuttamaan vastaamalla kaikille avoimiin kyselyihin. Keväällä 2023 tehtiin kysely eri kulkumuotojen liikenneverkoista ja syksyllä katutyypeistä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos valmistui maaliskuussa 2024 ja se lähetettiin sidosryhmille lausunnolle. Raportti viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kesällä 2024. 

Tampereen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma pähkinänkuoressa

 • Tavoitteena on laatia keskusta-alueen kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS), joka ohjaa hanke- ja aluesuunnittelua noin seuraavat kymmenen vuotta. Suunnitelman visio ulottuu vuoteen 2040.
 • Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja käyttäjineen, palveluntarjoajineen ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään muun muassa, kuinka keskustaan tullaan ja miten siellä liikutaan.
 • Merkittävänä taustatekijänä on kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu. Työssä huomioidaan myös hiilineutraalisuuden ja kestävän kehitykset tavoitteet sekä digitalisaation ja älyliikenteen tarjoamat uudet mahdollisuudet.
 • Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan liikennetoimikunnan ohjauksessa. Sidosryhmien edustajien ja asiantuntijoiden kanssa keskustellaan työpajoissa ja asukkaat pääsevät vastaamaan suunnitelmaan liittyviin kyselyihin. Työ kestää noin vuoden.
 • Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma on yleiskaavan päivityksen taustaselvitys.

Keskeisimpiä tuotoksia

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tuloksena syntyy

 • Liikennevisio 2040 sekä eri kulkumuotojen, matkaketjujen ja pysäköinnin kehittämistavoitteet
 • Eri kulkumuotojen tavoiteverkot
 • Keskustan pysäköintiratkaisut
 • Keskustan katujen ja yleisten alueiden toiminnalliset tavoitteet ja kulkumuotoja koskevat painotukset
 • Havainnolliset ideasuunnitelmat autokehän sisäpuolisten katujen tilanjaosta
 • Ehdotus kehittämishankkeiden toteutusjärjestyksestä ja vaiheistuksesta
Ari Vandell
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 564 4518

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/keskustanliikennejarjestelma

Päivitetty 9.4.2024