Keskustan strateginen osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan 18.1.2016. Yleiskaava kuulutettiin voimaan 16.1.2019.

Suunnitelmat ja selvitykset

Rakennettu ympäristö, maisema ja kulttuuriperintö

Vaikutusten arviointi

Asuminen

Vuorovaikutus