Visiossa Tampereen keskustassa liikutaan jalankulkijoiden ehdoilla – vastaa verkkokyselyyn

Tampereen liikennetoimikunta on hyväksynyt keskustan liikenteen kehittämisen vision ja tavoitteet. Tulevaisuuden vision mukaan keskustassa liikutaan jalankulkijoiden ehdoilla, mutta keskustaan pääsee edelleen kaikilla kulkumuodoilla. Asukkaat pääsevät kertomaan näkemyksensä keskustan liikenneverkoista kaikille avoimessa verkkokyselyssä. 

Tavoitteiden päivittäminen ja kysely liittyvät käynnissä olevaan keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa keskustan suunnittelua seuraavat noin kymmenen vuotta. 

Vision mukaan keskustan liikennejärjestelmä tukee elinvoimaisen, monimuotoisen, viihtyisän sekä kestävän keskustan kehittämistä. Yhä useampi saapuu keskustaan kestävästi, mikä tukee keskustan sujuvaa saavutettavuutta. Kasvavassa kaupungissa keskustan kadut mukautuvat monenlaiseen liikkumiseen ja käyttötarkoitukseen. Selkeä liikkumisympäristö ja älykäs liikennejärjestelmä ohjaavat keskustassa liikkujaa. 

Turvallinen, viihtyisä ja elämyksellinen kävelykeskusta 

Keskeisenä kehittämistavoitteena on, että keskustassa liikutaan jalankulkijoiden ehdoilla. Kävelykeskustaa kehitetään elämyksellisenä ja viihtyisänä ympärivuotisena kokonaisuutena. Kävelyreitit muodostavat virikkeellisen, katkeamattoman ja selkeän verkoston. Kävellen liikkuminen koetaan turvalliseksi ja esteettömäksi.  

Keskusta on joukkoliikennejärjestelmän sydän  

Tavoitteiden mukaan joukkoliikenteellä pääsee keskustaan helposti ja nopeasti ja siellä on helppo vaihtaa kulkumuodosta toiseen esteettömästi. Asemakeskus on laadukas liikkumisen solmukohta ja portti maailmalle. 

Pyöräliikenne erotetaan selkeästi jalankulusta keskustassa 

Kehittämistavoitteiden mukaan keskustan kohteet ja palvelut ovat saavutettavissa pyörällä ja mikroliikenteellä, kuten sähköpotkulaudalla. Pyöräliikenteen reitit muodostavat jatkuvan ja loogisen verkoston, jota pitkin pääsee sujuvasti keskustaan ja liikkumaan keskustassa ympäri vuoden. Kaikki pyöräliikenteen säännöillä liikkuva liikenne erotetaan selkeästi jalankulusta. Keskustan hitaan liikkumisen alueella pyörä- ja mikroliikenne on turvallista ja houkuttelevaa ajoradalla, sillä autojen määrä on vähäinen ja ajonopeudet alhaisia. 

Kestävät kulkutavat parantavat saavutettavuutta myös autolla 

Keskustan autoliikenteen sujuvuus edellyttää uudenlaista ajattelua. Kestävien kulkutapojen käytön lisääntyminen tukee myös keskustan saavutettavuutta autolla. Keskustaan saapuva autoliikenne ohjataan pääosin pääkaduille, keskustan autokehälle ja pysäköintilaitoksiin. Keskustan pysäköintiä hallitaan kokonaisvaltaisesti. Keskustaan toteutetaan maanalainen pysäköintiverkosto.  

Kadunvarsipysäköintipaikkoja tarjotaan lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin, liikkumisesteisten pysäköintiin ja jakeluun. Pyörille ja sähköpotkulaudoille tehdään riittävästi toimivia ja turvallisia pysäköintipaikkoja. 

Keskustan liikennejärjestelmän visio ulottuu vuoteen 2040 

Pormestariohjelmassa todetaan, että Tampereen keskustaan laaditaan kaikkia liikennemuotoja käsittelevä liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa hyödynnetään digitalisaation sekä älyliikenteen ratkaisuja. Suunnitelman visio ulottuu vuoteen 2040. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja käyttäjineen, palveluntarjoajineen ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään muun muassa, kuinka keskustaan tullaan ja miten siellä liikutaan. 

Kysely keskustan liikenneverkoista 

Kaikille avoimessa kyselyssä pyydetään näkemyksiä kävelykeskustan laajuudesta, pyöräliikenteen pääreiteistä ja autokehästä. Kysely on avoinna 15.–28.5.2023. 

Verkkosivuilla voi seurata suunnittelun etenemistä ja tutustua liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön liittyviin aineistoihin. Alkusyksystä toteutetaan toinen kaikille avoin kysely. Sidosryhmien ja asiantuntijoiden edustajien kanssa keskustellaan työn eri vaiheista työpajoissa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan liikennetoimikunnan ohjauksessa kaupungin ja konsultin asiantuntijoiden yhteistyönä. 

Lisätietoja

Ari Vandell
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 564 4518
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa