SUMP (Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma)

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön kannalta hyviä liikkumisratkaisuja, joista syntyy henkilöautoliikennettä vähemmän päästöjä. Kestävät kulkutavat lisäävät myös arkiliikuntaa ja sitä kautta hyvinvointia. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kestävän liikkumiseen edistämiseen kuuluvat esimerkiksi yhteiskäyttöautot ja muut liikkumisen palvelut, pysäköinnin suunnittelu ja vähäpäästöiset käyttövoimat.

Tampereen tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkutapojen suosiota 69 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (2016: 54%). Tampereen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) esittelee kaupungin kestävän liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Naiset pyöräilemässä kesällä Tampereella
Kuva Visit Tampere/Laura Vanzo
Päivitetty 21.9.2022