HIEDANRANTA, Lielahden tehdasalueen pohjoispuoli lähiympäristöineen, pohjoiskorttelit, asemakaava nro 8793

Hiedanranta sijaitsee noin neljän kilometrin päässä keskustasta länteen Näsijärven rannalla, entisen Metsä Boardin sellutehtaan alueella. Nyt kaavoitettava alue rajautuu tehdasrakennusten pohjoispuolen, Pyrollin ja Sellupuiston ja Sellupuiston täyttömäen väliselle alueelle. Lisäksi Tehdaskartanonkatu kuuluu kaava-alueeseen Lielahdenkadulle asti.

Lielahden entinen teollisuusalue asemakaavoitetaan kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymän Hiedanrannan yleissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on kaavoittaa tehdasrakennusten pohjoispuoliset uudet asuinkorttelit katuineen ja puistoineen.

Diaarinumero: TRE: 5514/10.02.01/2019
Päätöksentekijä: Kaupunginvaltuusto
Asemakaavan nro 8793 rajaus virastokartalla

Asemakaavan aineistot

Asemakaavan nähtävilläoloajat sekä hyväksymis- ja lainvoimaisuuspäivämäärät
Vaihe Päivämäärät
Aloitusvaihe nähtävillä: 4.2.2021-25.2.2021
Valmisteluvaihe nähtävillä: 19.5.2022-9.6.2022
Ehdotusvaihe nähtävillä: 17.8.2023-18.9.2023
Hyväksyminen: 29.1.2024
Lainvoimainen: 19.3.2024

Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset nähtävillä olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon. Mielipiteessä/ muistutuksessa tulee mainita asemakaavan diaarinumero.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Lisätietoja

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu