Siirry sisältöön

Ekokompassi

Ekokompassi on virastoille, pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa.

Tampereen kaupunki otti käyttöönsä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän syksyllä 2015. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on käytössä usealla Tampereen kaupunkiorganisaation toimijalla.

Tampereen kaupungin palveluille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tukea ympäristöjärjestelmän kehittämiseen tarjoaa kaupunkiympäristön palvelualueen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö.

YLENNYS oli vuosina 2018-2019 toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli helpottaa ympäristöjärjestelmän rakentamista Tampereen seudun pk-yrityksissä ja tapahtumissa. Hankkeen toteuttivat Ekokumppanit Oy ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Muita rahoittajia olivat Tampereen kaupunki ja Visit Tampere Oy.

Lisätiedot

Kehityspäällikkö
Sanna Mari Huikuri
puhelin 050 432 4022
sähköposti [email protected]