Siirry sisältöön

Niemenrannan tonttien asiakirjat

Haettavana olevat tontit sijaitsevat Niemenrannan ns. kolmosalueella. Asemakaavalla nro 8496 ja kahdella aiemmalla kaavalla on entinen teollisuusalue muutettu asuntoalueeksi.

Asemakaavan muutos 8496 koskee Tampereen Lielahden kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 2500 tonttia nro 31 sekä satama-aluetta, Lentävänniemen kaupunginosassa sijaitsevaa vesi- ja virkistysaluetta sekä Niemenrannan kaupunginosassa sijaitsevaa katu- ja virkistysaluetta.

Vesialueita lukuun ottamatta, alue oli alun perin Metsä Board Oyj:n omistuksessa. Kaavamuutoksen yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja sopimusten perusteella kaupungin omistukseen on tullut joitakin asuintontteja sekä yksi lähipalvelurakennusten korttelialuetta oleva tontti päiväkotia varten.

Tässä tonttihaussa on haettavana kaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta olevaa tonttia. Molemmat tontit ovat haettavissa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tai asumisoikeustuotantoon. Tontit sijaitsevat kortteleissa, jotka ovat pääosin yksityisen omistuksessa. Osa tonteista on jo lähdössä rakentumaan ja osa on suunnitteluvaiheessa. Hakumateriaalin liitteenä on mm. luonnokset kortteleiden yhteisjärjestelysopimuksista.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Yhteisjärjestelysopimukset ja muita asiakirjoja