Siirry sisältöön

Piharakennelmat

Rakentamistapaohje 2014

Määritelmä

Piharakennelma on kevytrakenteinen ja lämmöneristämätön. Se voidaan perustaa ja varustaa sähköllä. Taloyhtiöiden asuntokohtaisia varastoja ei voi rakentaa kevyinä rakennelmina.

Rakennelma ilman toimenpidelupaa

Tontin tai muun rakennuspaikan takapihalle tai vähintään 10 m etäisyydelle kadun tai tien puoleisesta rajasta tai vesirajasta saa rakentaa ilman toimenpidelupaa yhden enintään 10 m2:n kokoisen umpinaisen rakennelman (esim. varasto tai huvimaja) tai enintään 15 m2 kokoisen avonaisen pergolan tai kevyen katoksen. Auto- ja jätesuojat edellyttävät kuitenkin aina toimenpideluvan ja saunat rakennusluvan.

Rakennelma tulee sijoittaa yli 1 m etäisyydelle rakennuksista. Kun rakennetaan kiinni olemassa olevaan rakennukseen, on kysymyksessä rakennuksen laajentaminen tai rakennuksen julkisivun muuttaminen.

Omakotitalossa jäteastian kattaminen ei edellytä lupaa. Tulisijalla varustetut rakennelmat ja kalusteet (esim. grillikatos tai kylpytynnyri) tulee sijoittaa yli 4 m etäisyydelle asuinrakennuksesta, hormit tai savuaukot yli 8 m etäisyydelle rakennusten ikkunoista ja ilmanvaihtoaukoista.

Rakennelman etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään sama kuin rakennelman räystäskorkeus (45 asteen valokulma). Naapurin kanssa voi sopia pienemmästäkin etäisyydestä. Kaikkia lähinaapureita tulee tiedottaa rakentamisesta etukäteen.

Taloyhtiöissä asuntokohtaiselle pihalle saa taloyhtiön luvalla rakentaa leikkimökin, jonka koko on enintään 3 m2 (n. 1,7 x 1,7 m2), harjan korkeus maasta enintään 1,9 m. Mökissä voi lisäksi olla pieni kuisti.

Kattamattomat terassit, jotka ovat alle 50 cm korkeudella maanpinnasta, eivät edellytä toimenpidelupaa. Terassin rakentamisesta tulee tiedottaa lähinaapureita etukäteen.

Pihakalusteet

Tontin rajan lähelle sijoitettavista pihakalusteista tulisi keskustella etukäteen rajanaapurin kanssa. Rakennusvalvonta ei valvo pihakalusteiden sijoitusta. Erimielisyydet tulee ratkaista naapuruussuhdelain pohjalta. Ko. kalusteita ovat mm. alle 10 m2:n telttakatokset, alle 3 m2:n rakennelmat, trampoliinit ja kylpytynnyrit.

Rakennelma toimenpideluvalla

Suuremman tai katunäkymässä olevan rakennelman voi rakentaa toimenpideluvalla. Rakennelman enimmäiskoko on 25 m2, katoksineen 30 m2. Asemakaava-alueen ulkopuolella ja yli 800 m2 tonteilla enimmäiskoko on 25 m2, katoksineen 40 m2.

Rakennelman tulee sijaita vähintään 12 m etäisyydellä yksityistien keskilinjasta.

Alle 1,5 m etäisyydellä tontin rajasta edellytetään rakennelman sijainnin merkitsemistä.

Autosuojissa ja jätekatoksissa on paloturvallisuus huomioitava.

Pressusuojat

Tonteille ei saa rakentaa pysyviä pressusuojia. Tilapäinen pressusuojaus voidaan tehdä naapurien suostumuksella. Katunäkymässä olevia ja naapureita häiritseviä suojia ei saa rakentaa.

Ohjeen pohjana ovat maankäyttö- ja rakennuslaki 126.2 § ja Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2014.

Lisätiedot

Kaupunkikuva-arkkitehti
Saana Karala
puhelin 041 730 2636