Siirry sisältöön

Lahdesjärven osayleiskaava

Lahdesjärven osayleiskaava tuli voimaan 17.10.2013 annetulla kuulutuksella.

Suunnittelualue sijaitsee n. 4,5 kilometrin päässä Tampereen keskustasta etelään, rajautuen lännessä valtatiehen 3, pohjoisessa valtatiehen 9, etelässä Särkijärveen ja idässä Vuoreksen osayleiskaavan mukaisiin Lahdesjärven kaupunginosan kortteleihin.

Etelässä suunnittelualueen rajalla on Puolustusvoimien Lentotekniikkalaitos. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 km2, josta 28 ha on vesialuetta. Kaavatyö on käynnistynyt kaupunginhallituksen suunnittelujaoston aloituspäätöksellä ja määrittelemillä tavoitteilla Lahdesjärven ja Lakalaivan kaupunginosien yhteisenä osayleiskaavana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2010 Lahdesjärven osayleiskaavaehdotuksen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 25.4.2012. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tai jätti tutkimatta Lahdesjärven yritysalueen osayleiskaavasta tehdyt valitukset 1.10.2013.

Lainvoiman kaava sai 17.10.2013 annetulla kuulutuksella.

Kaava-aineistot

Lahdesjärven osayleiskaavaehdotus 26.8.2010

Suunnitteluvaiheet

Tampereen kaupunki käynnisti Lahdesjärvi-Lakalaivaa koskevan osayleiskaavatyön kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 27.3.2006 hyväksymien alustavien tavoitteiden pohjalta. Osayleiskaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyssä 20.4.2010 yhdyskuntalautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Lahdesjärven yhtenäinen osayleiskaavan osa erotetaan omaksi kokonaisuudekseen, joka valmistellaan viipymättä erillisenä osayleiskaavana.

Kaavatyön aikaisemmat vaiheet: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja kaavaehdotus, nähtävillä olo sekä viranomaiskeskustelut katsotaan tulleen toteutuneiksi Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaavatyön yhteydessä. Myös kaavaa varten laaditut erillisselvitykset on laadittu Lahdesjärvi-Lakalaivan kokonaisuutta koskien.

Lahdesjärven osayleiskaavaan ei ole tehty MRA 32 §:n tarkoittamia oleellisia muutoksia, mistä syystä Lahdesjärven osayleiskaavaa ei asetettu erikseen ehdotuksena nähtäville. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot katsotaan tulleen saaduiksi Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä ja kaavaehdotusta koskeva viranomaisneuvottelu katsotaan tulleen pidetyksi 17.12.2009.

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaavaehdotus 7.4.2009

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 8.5. - 12.6.2009 välisen ajan. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaistahoilta, naapurikunnilta, kansalaisjärjestöiltä sekä kaupungin eri hallintokunnilta. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 19 kpl muistutuksia, joissa on yhteensä 65 allekirjoittajaa sekä 12 kpl lausuntoja.

Osayleiskaavaehdotuksen materiaalit löytyvät Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaavasivulta alla olevan linkin kautta.