Siirry sisältöön

Keskustan strateginen osayleiskaava

Keskustan strateginen osayleiskaava. Kartta 1 maankäyttö ja Kartta 2 liikenne.

Lainvoimainen osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan 18.1.2016. Yleiskaavaa koskevasta päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 7.4.2017 antamallaan päätöksellä kaupunginvaltuuston päätöksen osasta Eteläpuiston aluetta. Yleiskaava kuulutettiin voimaan 2.6.2017 hallinto-oikeuden kumoamaa aluetta lukuun ottamatta. Kaupunki haki hallinto-oikeuden päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut 7.1.2019 (taltio 22) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 7.4.2017 (nro 17/0114/2) kaavapäätöksen osittaisesta kumoamisesta. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen, joten Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava tulee voimaan myös siltä osin, kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle. Yleiskaava on kuulutettu voimaan 16.1.2019.

Keskustan strategisen osayleiskaavan tavoitteena on mm. vahvistaa keskustan asemaa urbaanin asumisen paikkana, kasvattaa keskustan roolia työpaikkojen keskittymänä, edistää kestävää liikkumista, tehdä kaupunkitiloista eläviä, huolehtia viher- ja virkistysverkon jatkuvuudesta ja kaupunkikuvan korkeasta laatutasosta sekä ottaa rannat aktiiviseen käyttöön. Yleiskaavassa keskustaan tavoitellaan asuntojen rakentamista noin 15 000 uudelle asukkaalle.

Kaupunginhallitus 2.5.2017 §253, Valituksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Ehdotus 10.11.2015

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 18.1.2016 edennyt kaavaehdotus oli päivätty 10.11.2015. Kaavakarttojen ja kaavaselostuksen lisäksi listan liitteenä olivat seuraavat asiakirjat:

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.1.2016 §12, Keskustan strategisen osayleiskaavan hyväksyminen.

Osayleiskaavaehdotus 4.6.2015

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen nähtäville kokouksessaan 23.6.2015, ja ne olivat nähtävillä 25.6. - 4.9.2015 välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin seitsemän viranomaisten ja neljä muiden kuin viranomaisten lausuntoa sekä viisi muistutusta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.10.2015.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 23.6.2015 §187, Keskustan strategisen osayleiskaavan ehdotuksen asettaminen nähtäville.

Luonnosvaihtoehdot 25.3.2014

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa yleiskaavaluonnokset nähtäville kokouksessaan 1.4.2014 ja ne olivat nähtävillä palautteen antamista varten 3.4. - 28.5.2014 välisen ajan.

Luonnoksista jätettiin 13 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestettiin mm. neljä keskustan kaavakävelyä, joihin osallistui noin 70 henkeä. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 27.10.2014, että kaavatyötä jatketaan luonnosvaihtoehto Valttiuksen pohjalta.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 1.4.2014 §97, Keskustan strategisen osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen asettaminen nähtäville.

Luonnosvaihtoehtoihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta teki kokouksessaan 8.1.2013 yleiskaavan aloituspäätöksen ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 10.1. - 22.2.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 23.6.2015.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsitteli kaavan työohjelmaa kokouksessaan 14.5.2012 §§55.