Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Keskustan strateginen osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan 18.1.2016. Yleiskaavan voimaantulosta päätettiin kaupunginhallituksessa 29.5.2017 ja se kuulutettiin voimaan 2.6.2017 hallinto-oikeuden kumoamaa aluetta lukuun ottamatta.

Yleiskaavan tavoitteena on mm. vahvistaa keskustan asemaa urbaanin asumisen paikkana, kasvattaa keskustan roolia työpaikkojen keskittymänä, edistää kestävää liikkumista, tehdä kaupunkitiloista eläviä, huolehtia viher- ja virkistysverkon jatkuvuudesta ja kaupunkikuvan korkeasta laatutasosta sekä ottaa rannat aktiiviseen käyttöön. Yleiskaavassa keskustaan tavoitellaan asuntojen rakentamista noin 15 000 uudelle asukkaalle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.4.2017 antamallaan päätöksellä nro 17/0114/2 kumonnut keskustan strategisen osayleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2016 siltä osin, kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle. Päätökseen on haettu muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Osin voimassa oleva osayleiskaava

Ehdotus 10.11.2015

Osayleiskaavaehdotus 4.6.2015

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen nähtäville kokouksessaan 23.6.2015, ja ne olivat nähtävillä 25.6. - 4.9.2015 välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin seitsemän viranomaisten ja neljä muiden kuin viranomaisten lausuntoa sekä viisi muistutusta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.10.2015.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 23.6.2015, Keskustan strategisen osayleiskaavan ehdotuksen asettaminen nähtäville, 187 §

Luonnosvaihtoehdot 25.3.2014

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa yleiskaavaluonnokset nähtäville kokouksessaan 1.4.2014 ja ne olivat nähtävillä palautteen antamista varten 3.4. - 28.5.2014 välisen ajan.

Luonnoksista jätettiin 13 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestettiin mm. neljä keskustan kaavakävelyä, joihin osallistui noin 70 henkeä. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 27.10.2014, että kaavatyötä jatketaan luonnosvaihtoehto Valttiuksen pohjalta.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 1.4.2014, Keskustan strategisen osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen asettaminen nähtäville, 97 §

Luonnosvaihtoehtoihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

Kaupunkistrategian uudistaminen

Keskustan yleiskaavaa ja kaupunkistrategian uudistamista varten laadittiin tiivis raportti Tampereen keskustan toimintaympäristöstä. Raportissa on karttojen ja tilastojen avulla esitetty keskustan nykytilaa ja merkitystä, ja myös eri lähteisiin perustuvia ennusteita vuodelle 2030.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta teki kokouksessaan 8.1.2013 yleiskaavan aloituspäätöksen ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 10.1. - 22.2.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 23.6.2015.

Työohjelma

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsitteli kaavan työohjelmaa kokouksessaan 14.5.2012.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirja 14.5.2012 Keskustan strategisen osayleiskaavan työohjelma, 55 §