Siirry sisältöön

Osallistuminen

Ehdotusvaiheen vuorovaikutus

Kaavakarttaa kannattaa katsoa Oskari-karttapalvelussa kaavayhdistelmästä, jossa on yhdistettynä voimaan jäävän kantakaupungin yleiskaava 2040 merkinnät ja uudet vaihekaavan merkinnät. Muistutukset ja lausunnot voivat kuitenkin kohdistua ainoastaan vaihekaavaan sisältyviin merkintöihin.

Vaiheyleiskaavan ehdotusvaiheessa on päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muistutukset ja lausunnot

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset ja lausunnot tulee jättää 15.2.2021 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon, sähköpostiosoite [email protected], postiosoite Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C. Palautteeseen pyydetään merkitsemään kaavan diaarinumero TRE:863/10.02.03/2018.

Asukastilaisuus

Nähtävillä olon aikana järjestetään asukastilaisuus poikkeustilanteesta johtuen etätilaisuutena. Kaksi samansisältöistä tilaisuutta järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 12-14 ja klo 18-20. Etäyleisötilaisuus järjestetään Teams Liven välityksellä. Voit seurata tilaisuutta verkossa tällä sivulla olevan linkin kautta. Suosittelemme, että tututustut osallistumisohjeeseen ennen tilaisuutta. Osallistujat voivat tulla linjoille 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Tervetuloa!

Voit lähettää etukäteen kysymyksiä yleiskaavaehdotuksesta asukastilaisuutta varten alla olevalla lomakkeella 25.1.2021 mennessä. Myös tilaisuuden aikana osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti tapahtuman viestipalstan kautta. Kaikki kysymykset vastauksineen julkaistaan tilaisuuden jälkeen kaavan internet-sivuilla.

Vaiheyleiskaavan osalta lisätietoja antavat:

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kartta 1 Yhdyskuntarakenne
Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212

Kartta 2 Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177

Kartta 3 Kulttuuriperintö
Kaavoitusarkkitehti
Dani Kulonpää
puhelin 040 6745311

Kartta 4 Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto
Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907

Oskari-karttapalvelu
Paikkatietoasiantuntija
Erno Mäkinen
puhelin +358444235935

Luonnosvaiheen vuorovaikutus

Aloitusvaiheen vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2018 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 8.3. - 31.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta saatiin 9 palautetta viranomaisilta ja 6 palautetta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu tiivistelmät saadusta palautteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa samaan aikaan oli mahdollisuus vastata kyselyyn aluekeskusten kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 259 vastaajaa. Oheiseen raporttiin on koottu asukkailta tulleita vastauksia, jotka liittyvät koko kaupungin tasolla mm. kehitettäviin joukkoliikenne- ja pyöräilyreitteihin. Lisäksi on aluekeskuskohtaisesti kerättyjä kehittämisen tavoitteita mm. liikkumisen, tärkeiden viheralueiden ja lisärakentamisen suhteen.