Siirry sisältöön

Terälahti

Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen (yk042) sisältyy kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 hyväksyttyyn yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2015-2016.

Terälahden osayleiskaavan alue sijaitsee Teiskossa, Tampereen pohjoisella suuralueella linnuntietä noin 20 km ja liikenteellisesti noin 35 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Näsijärveen kuuluvan Terälahden pohjukan ja siihen laskevan Kiimajoen ympäristössä. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 790 ha, josta maa-aluetta noin 735 ha ja vesialuetta noin 55 ha. Voimassa olevaa kaavan aluetta laajennetaan luoteeseen, mikäli alue on tulossa myös vesihuollon toiminta-alueeksi. Laajennusosan pinta-ala on noin 65 ha, josta maa-aluetta noin 52 ha ja vesialuetta noin 13 ha.

Osayleiskaavan tarkistamisen tavoitteena on Terälahden alueen elinvoimaisuuden säilyminen, palvelujen turvaaminen, vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoratkaisun tukeminen sekä voimassa olevan kaavan ajantasaistaminen.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 27.1.2015 Terälahden osayleiskaavaluonnoksen.
Luonnos sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 29.1. - 2.3.2015.

Osayleiskaavaluonnos, valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen selvitykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maastokävely ja työpaja 10.6.2014, maastokävelyllä jalkauduttiin kaava-alueelle ja pohdittiin yhdessä, mitkä alueet soveltuisivat rakentamiseen, miten vesihuoltolinja olisi parasta linjata sekä mitkä alueet on syytä jättää toimenpiteiden ulkopuolelle mm. luonto- tai kulttuuriarvojen vuoksi. Päivän maasto-osuuden lisäksi illalla järjestettiin kaikille avoin keskustelu- ja työpajatilaisuus luontokoululla.

Terälahden osayleiskaavan tarkistamisen käynnistämisestä järjestettiin yleisötilaisuus 27.3.2014 Terälahden koululla, osoitteessa Niemikyläntie 14.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.3.-24.4.2014 välisen ajan Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 18.3.2014 Terälahden osayleiskaavan (yk042) tarkistamisen käynnistämistä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Käsittelyvaiheet

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 27.1.2015 Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen, 31 §

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 18.3.2014 Terälahden osayleiskaavan tarkistaminen, 76 §

Lisätiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]

Dnro:TRE 720/10.02.03/2014
Kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere