Siirry sisältöön

Ratapihankatu

Ratapihankatu on osa Tampereen keskustan katukehää, jonka muodostavat Hämeenpuisto, Satakunnankatu, Rautatienkatu ja Tampereen valtatie. Liikenneverkkosuunnitelmassa on esitetty keskustan liikenteellinen visio vuodelle 2030 sekä sen toteuttamisstrategia ja kärkitoimenpiteet. Tavoitteena on, että Ratapihankatu ja Rantaväylän tunneli toimivat tehokkaasti yhteen.

Ratapihankatu tukee keskustan katukehän toimivuutta keventämällä Rautatienkadun kuormitusta. Katukehän ja Ratapihankadun kautta ajoneuvoliikennettä voidaan myös ohjata ydinkeskustan itäosan nykyisiin ja tuleviin pysäköintilaitoksiin.

Ratapihankadun toteutusvaiheen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2014 yleissuunnitelmalla, ja rakennussuunnitelma valmistui vuonna 2016.

Voimassa oleva asemakaava

Ratapihankadun ja siihen liittyvien kortteleiden asemakaava nro 8330 on tullut voimaan välillä Väinölänkatu - Ainonkatu 17.8.2015 ja välillä Itsenäisyydenkatu - Väinölänkatu 23.3.2016.

Kaava-aineistoon voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 28.5.2009. Kaavan valmisteluaineistot olivat nähtävillä 15.11.–7.12.2012.

Valmisteluaineisto sisälsi neljä vaihtoehtoista luonnosta. Niiden erot liittyivät uudiskorttelien massoitteluun ja asumisen määrään sekä Ratapihankadun linjaukseen, vanhan tavara-aseman säilyttämiseen ja eteläisen aukion järjestelyihin. Kaavaehdotus laadittiin Ratapihankadun osalta suoran linjausvaihtoehdon mukaisena.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville 3.4.2013. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja tehtyjen lisäselvitysten perusteella ehdotusta muutettiin siten, että tavara-asema siirretään Morkun paikalle.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi muutetun asemakaavaehdotuksen nähtäville 3.12.2013, ja esitti sitä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi 15.4.2014.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 15.6.2015. Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys valitti valtuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 12.2.2016.

Yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518