Siirry sisältöön

Eläintenpito kaava-alueella

Terveydensuojelulaki muuttui vuoden 2017 alusta, eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle. Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, hevosia, poneja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on kuitenkin rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Maaseutuelinkeinoviranomainen Tampereella, Kangasalla, Pälkäneellä, Juupajoella ja Orivedellä on Oriveden maaseutupalvelut.

Maaseutuelinkeinoviranomainen Valkeakoskella, Akaassa ja Urajalassa on Lempäälän maaseutuhallinto.

Rekisteröityminen pitää tehdä riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Myös eläinten pitopaikat tulee rekisteröidä. Tarvittavat lomakkeet rekisteröintiin saa mm. Ruokaviraston verkkosivuilta kohdasta Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti,

Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei saa aiheutua terveydellistä haittaa. Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava. Tarvittaessa ympäristöterveysyksikkö valvoo eläintenpitoa, jos siitä aiheutuu haju-, melu- tai muita terveyshaittaan liittyviä valituksia.

Eläinten olosuhteita koskevia yhteydenottoja tai ilmoituksia hoitavat valvontaeläinlääkärit. Yhteystiedot löytyvät sivulta Eläinlääkintähuolto.

Kaiken eläintenpidon tulee täyttää eläintauti- ja eläinsuojelulain sekä -asetusten vaatimukset. Eläinsuojien ja niiden yhteydessä olevien jaloittelualueiden ja ulkotarhojen on oltava kooltaan, tiloiltaan ja varustukseltaan eläintauti- ja eläinsuojelulain ja niiden nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden mukainen. Kanojen suojelusta on Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010, josta löytyvät tarkat säännökset kanojen pidosta. Valvontaeläinlääkärit neuvovat tarvittaessa eläintenpitoon liittyvissä asioissa.

Rakennusvalvonnalta tulee tiedustella, tarvitseeko eläinsuojan tai -aitauksen rakentaminen lupaa. Lisätietoja löytyy rakennusvalvonnan sivulta:

Naapureita on suositeltavaa tiedottaa eläintenpidon aloittamisesta tai eläintenpitoon liittyvistä muutoksista.