Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Kielet

Messukylän koulussa on mahdollisuus opiskella vieraita kieliä seuraavasti:

•1. luokalta alkava A1-kieli voi olla englanti, saksa tai ranska. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 12 kielen valitsijaa. A1-kielen hakuaika 15.3. - 4.4.2021 Wilmassa

•3. luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli voi olla englanti, saksa tai ranska. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 16 kielen valitsijaa.

Jos A1-kieleksi on valinnut muun kuin englannin, A2-englannin ryhmä perustetaan automaattisesti. A2-kielen valinta lisää 3.-7. luokilla oppilaan viikkotuntimäärää kahdella, 8.-9.luokilla se on yksi valinnaisaineista.

Mikäli haluatte, että lapsenne opiskelee Messukylän koulussa saksaa tai ranskaa pitkänä kielenä, suosittelemme valitsemaan sen A1-kieleksi.

•6. luokalta alkava B1-kieli on ruotsi.

Messukylän koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2021 – 2022

3.-5.luokkien oppilaat valitsevat ensi lukuvuodeksi yhden valinnaisaineen. Tarjottavat valinnaisaineet ovat oppiaineiden syventäviä ja soveltavia aihealueita. Valinnaisaine valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Valittua valinnaisainetta opiskellaan yksi oppitunti viikossa tai kaksi oppituntia joka toinen viikko. Valinnaisaine arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Valinnaisaineiden kuvaukset:

Musiikki: Musiikin valinnaisessa lauletaan ja soitetaan yhdessä. Tunneilla opetellaan soittamaan eri soittimia ja “bändi" esiintyy koulun Kyvyt esiin –juhlissa. Jos on mahdollista, teemme musikaalin yhdessä draamavalinnaisen kanssa. Sinun ei tarvitse osata soittaa mitään -reipas ja iloinen asenne riittää! Musiikin valinnaista on 2h joka toinen viikko.

Pehmeiden materiaalien käsityö: Harjoitellaan ja syvennetään pehmeiden materiaalien käsityötaitoja kuten koneompelu, neulonta, virkkaus, huovutus, solmeilu yms. Lukuvuoden alussa suunnitellaan ryhmän kanssa yhdessä, mitä menetelmiä ja tekniikoita oppilaat haluavat harjoitella. Tunneilla suunnitellaan ja valmistetaan useampi käsityö pehmeistä materiaaleista. Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Kovien materiaalien käsityö: Tunneilla työstetään puuta, muovia tai metallia, ja perehdytään elektroniikkaan ja robotiikkaan. Tämän valinnaisen tarkoitus on syventää teknisentyön taitoja omien töiden ja projektien avulla. Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Draama: Tehdään erilaisia ilmaisuharjoituksia sekä pienimuotoisia esityksiä monipuolisen ilmaisun keinoja käyttäen. Tavoitteena on vahvistaa ilmaisutaitoja, esiintymisrohkeutta sekä vuorovaikutustaitoja. Jos on mahdollista, teemme musikaalin yhdessä musiikkivalinnaisen kanssa. Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Peli/palloilu: Pallo keskelle ja peli käyntiin! Tuntien aikana pelataan tuttuja pallopelejä ja tutustutaan mahdollisesti uusiinkin. Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Temppuilu: Tutustutaan mm. erilaisiin tanssityyleihin ja tehdään tanssikoreografioita. Valinnainen sisältää myös akrobatiaa, tanssillista voimistelua ja ilmaisuharjoituksia. Mikäli tykkäät jammailla hyvällä fiiliksellä musiikin tahdissa, tämä valinnainen on sinulle. Koreografioita voidaan hyödyntää koulun tapahtumissa ja juhlissa. Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Messukylän media: Messukylän media -valinnaisessa voidaan keskittyä esimerkiksi koulun lehden ja kouluradion tekemiseen, kuvata ja julkaista omia uutisia tai haastatteluja, tai vaikkapa suunnitella koululle uusia nettisisältöjä. Oppilaat voivat myös jalkautua koulun tapahtumiin juonto- tai reportterihommiin!

Arjen elämykset: Touhutaan pieniä ja isompia arkisia asioita. Teemme pieniä retkiä lähiympäristöön, tutustumme oppilaita kiinnostaviin vierailukohteisiin ja valmistamme pieniä eväitä. Valinnainen toteutetaan lyhyempien ja pidempien retkien ja touhujen muodossa, joten emme kokoonnu joka viikko. Arjen elämysten aihealueita voivat olla oppilaiden kiinnostuksen mukaan arjen taidot, luontoelämykset, taide, kulttuuri, liikunta ja ravinto.

Kuvataide: Mielikuvista näkyvää! Tutustumme vuoden aikana laajasti kuvataiteen eri osa-alueisiin esim. maalauksen ja piirtämisen eri tekniikoihin, grafiikkaan, muotoiluun ja 3-ulotteinen työskentelyyn ja tekstaus-taitto tehtäviin. Mahdollisuuksien mukaan suunnittelemme ja toteutamme lukuvuoden aikana oman näyttelyn. Kuviksen valinnainen pidetään joka toinen viikko 2h kerrallaan.

Koripallokurssi: Valinnaisessa koripallossa harjoitellaan lajitaitoja sekä pelataan erilaisia koripallon viite- ja pienpelejä. Kurssin aikana tutustutaan myös tarkemmin koripallon sääntöihin monipuolisten harjoitteiden avulla. Oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta koripallosta, innokkuus ja halu harjoitella riittävät mainiosti. Kurssi on suunnattu 5. - 6. luokkien oppilaille. Valinnaista pidetään 90 minuuttia joka toinen viikko. Oppilaat saavat elokuussa selkeän kalenterin, milloin ja miten tunnit pidetään. Tunnit järjestetään Tammelan koulun liikuntasalissa. Kurssin opetuksesta vastaa Kissanmaan koulun erityisluokanopettaja sekä Tampereen Pyrinnön koripallovalmentajat.

Jalkapallo: Valinnaisessa jalkapalloiltapäivässä harjoitellaan tasoryhmissä lajitaitoja sekä pelataan erilaisia jalkapallon viite- ja pienpelejä. Tunnit jakaantuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Harjoitteiden ja pelien avulla pyritään kehittämään viides – ja kuudesluokkalaisten tyttöjen sekä poikien pelikäsitystä, havainnointia, tilanteiden analysointia ja nopeita päätöksentekoprosesseja huomioiden pelaajien yksilöllinen taso. Harjoittelu tapahtuu Kaupin urheilupuistossa. Valmennuksesta vastaa Ilveksen nuorisovaiheen talenttivalmentaja ja akatemian päävalmentaja Juha-Pekka Berg (KM, Uefa A) sekä seuran lajivalmentajat.

Valinnaisainetta pidetään aina kaksi oppituntia kerrallaan joka toinen viikko.

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. (Opetussuunnitelman perusteet 2014)