Punaisia tulppaaneja Arboretumissa.

Tukea mielenterveyteen ja apua päihdeongelmiin

Mielenterveys- ja päihdeongelmat koskettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä, perheenjäsenellä tai muulla läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa niihin haetaan apua.

Hoitoon hakeutuminen

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston  haluaa kuulla palveluja käyttäneiden ja heidän läheisten näkemyksia: Anna palautetta mielenterveys- ja päihdepalveluista

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/mielenterveysjapaihdepalvelut

Päivitetty 20.9.2022