Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Eurooppa-linja/Yhteiskuntatiedelinja


Eurooppa-linjan/Yhteiskuntatiedelinjan opetussuunnitelma

Eurooppa-linjan/Yhteiskuntatiedelinjan tavoitteena on pyrkiä vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin eli tarjota opiskelijalle sellaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat oleellisia pärjäämisessä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Opiskelija oppii opintokokonaisuuden suorittamisen myötä yhteiskunnallisia tietoja, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielellisiä valmiuksia, joita täydennetään yliopiston tarjoamilla tiedoilla sekä opintomatkojen että työharjoittelun harjoittamilla valmiuksilla.


Suoritettavat opinnot

1. Kaikille pakolliset Eurooppa-linjan/Yhteiskuntatiedelinjan opinnot, 5 kurssia

Osaamistavoitteet: Pakollisten opintojen jälkeen opiskelija hallitsee paremmin ryhmätyö- ja esiintymistaitoja sekä osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida kriittisesti löytämäänsä yhteiskunnallista tietoa sekä kykenee yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun perustellen eri näkökulmista ja eri maissa. Opiskelija osaa myös arvioida yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen ja puhediplomi (1 kurssi)
YH08 Yhteiskuntaopin ajatushautomo (4 kurssin kokonaisuus)

2. Omavalintaiset Eurooppa-linjan/Yhteiskuntatiedelinjan kurssit, 7 kurssia

(yhdestä osiosta valitaan viisi kurssia, lopuista vapaavalintaisesti toiset viisi)

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan valintansa mukaan vähintään seitsemän kurssia eri aihealueista opiskelija tiedostaa oman kulttuurinsa lähtökohtana muiden kulttuurien ymmärtämiseen sekä kykenee vuorovaikutukseen vieraalla kielellä, ymmärtää kansantalouden toiminnan lainalaisuuksia ja hahmottaa talouden globaalit ulottuvuudet sekä osaa arvioida suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja vaikuttamista sen sisällä käyttäen näitä tietoja lähtökohtana muiden yhteiskuntien ymmärtämiseen.

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat
KSO02 Euroopan yhteiskuntamaantieteen kurssi
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Ranskan / Espanjan / Saksan kielimatkakurssi
Saksan kielidiplomi (I tai II)
Ranskan DELF-koe
Suullisen kielitaidon kurssi: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja
TALOUS JA KESTÄVÄ KEHITYS
YH09 Yrittäjyys
YH10 Kansainvälinen talous
YH11 Talouspolitiikka
ENA14 Basic Business English tai ENA13 Active English
GE03 Yhteinen maailma
GE06 Kaupunkimaantieteen perusteet
MAA15
Talousmatematiikka
MAA16/MAB8
Tilastot ja todennäköisyys
AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA MEDIALUKUTAITO
FI03 Yhteiskuntafilosofia
YH04 Kansalaisen lakitieto
HI07 Maailmantilanne nyt
GE04 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen
UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
PS06 Vaikutus ja vuorovaikutus
AI10 Asiakirjatekstin kirjoittaminen

3. Kieliopinnot

Englannin ja ruotsin ohella kolmas kieli, josta suoritettava A- ja B2-kielenä 6 kurssia tai B3-kielenä 8 kurssia.

Osaamistavoitteet: Kieliopintojen myötä opiskelija kykenee vuorovaikutukseen kirjallisesti sekä suullisesti vieraalla kielellä ja erottuu edukseen myöhemmin työmarkkinoilla.


4. Yliopisto-opinnot

Viisi opintopistettä Korotalta valiten. Yliopisto-opinnoista merkitään kaksi lukiokurssia opintosuorituksiin.

Osaamistavoitteet: Yliopisto-opintojen myötä opiskelija tutustuu korkeakouluopetuksen käytäntöihin ja saa uudenlaista näkemystä tulevia opintojaan ajatellen.


5. Työharjoittelu

Vähintään viikon mittainen harjoittelu jossakin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kytkeytyvässä työpaikassa. Paikka sovittava koordinaattorin kanssa. Työharjoittelusta merkitään yksi lukiokurssi opintosuorituksiin.

Osaamistavoitteet: Työharjoittelun myötä opiskelija tutustuu työelämään valitsemallaan alalla ja pääsee soveltamaan opintojen myötä kerryttämiään tietoja ja taitoja.


6. Opintomatkat

Osaamistavoitteet: Opintomatkoilla opiskelija syventää oppimiaan tiedollisia ja taidollisia taitoja asianhallinnan ja vuorovaikutuksen saralla sekä tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.