Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Raholan Ristimäen leikkialueen yleissuunnitelma nähtävillä

Julkaistu 28.2.2020 12.25

Tampereen Raholan kaupunginosassa sijaitseva Korvenpuisto koostuu useista katujen rajaamista lohkoista. Ristimäki -nimisessä lohkossa sijaitsee leikkipaikka. Leikkipaikka uusitaan, ja sitä koskeva yleisuunnitelma on nähtävillä 28.2.-12.3.2020, Suunnitelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, palvelupiste Frenckellissä ja paikan päällä maastossa.

Aluetta rajaa eteläreunassa Metsäkylänkatu, pohjoisreunassa Ristimäenkatu ja sivuilta omakotiasutus. Puistossa kasvaa suuria puita ja leikkipaikkaa ympäröi leikattava nurmikko. Korvenpuiston kokonaisuus on luokiteltu aluepuistoksi.

Tarkoituksena on uusia lähes kaikkien leikkivälineet ja laajentaa leikkialuetta, jotta se täyttäisi paremmin aluepuiston kriteerit ja tarjoaisi toimintoja pienten lasten lisäksi myös kouluikäisille. Leikkivälineet, jotka vaativat turva-alustan, saavat alleen pinnoitteeksi hiekkatekonurmen.

Käytävän reunassa oleva aita uusitaan matalana juoksuestemäisenä kaiteena. Länsireunan kaarelta aita poistetaan, mutta rinnettä vasten rakennetaan matala puinen reunus ja istutetaan matalahkoja pensaita rajaukseksi ja rinteen korkeuseroa tasaamaan.

Leikkipaikalla on ennestään yksi valaisintolppa, joka säilyy paikallaan, mutta sen valaisin uusitaan ja alueelle lisätään toinen valaisin.Penkit ja roska-astiat uusitaan. Puuston kunto on tarkistettu ja leikkipaikan koilliskulmaan istutetaan myös uusi lehtipuu.

Korvenpuisto - Ristimäen kunnostus sisältyy Tampereen kaupungin vuoden 2020 investointiohjelmaan.

Nähtävillä olevat suunnitelmat


Lisätietoja

Vanhempi erikoissuunnittelija
Marjaana Tuoriniemi
puhelin +358408062895
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu