Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen vuosisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 28.1.2016 18.02

Tampereen kaupunki on varannut tänä vuonna osaamis- ja elinkeinopalveluiden hankintaan ja avustuksiin yhteensä 167,7 miljoonaa euroa. Tehtävänä on turvata osaavan työvoiman saatavuus, tarjota laadukasta koulutusta ja tukea alueen elinkeinoelämän menestymistä. Ammatillisella koulutuksella, lukiokoulutuksella sekä elinkeino- ja työllisyyspalveluilla edistetään kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta.

Kuluvan vuoden vuosisuunnitelma hyväksyttiin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 28.1.2016. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palvelut tilataan pääosin omalta tuotannolta. Suurimmat taloudelliset haasteet palveluiden kehittämisessä johtuvat valtion ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksesta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehityksestä. Kuntien vastuu pitkään työttömänä olleiden palveluista kasvaa.

Ammatilliselle koulutukselle on varattu tälle vuodelle 94,0 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 26,0 miljoonaa euroa ja elinkeino- ja työllisyyspalveluihin 47,7 miljoonaa euroa. Oppisopimustoiminnan kehittämiseen varataan oppisopimusrahastosta yhteensä 310 000 euroa. Vuosisuunnitelmaan sisältyvä 460 000 euron tuloarvio koostuu valtion korvauksista pakolaisten kotouttamista tukevien palvelujen järjestämisestä.

Palveluissa varaudutaan tarvittaessa reagoimaan maahanmuuttajien kotoutumiseen ja kouluttamiseen liittyvien palveluiden järjestämiseen. Palveluiden järjestämisessä ja rahoittamisessa toimitaan yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä kasvaa hieman

Vuosisuunnitelman mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa tänä vuonna 70:llä (8110 opiskelijaa). Koulutusta järjestetään edelleen yhdeksän kunnan alueella. Viime vuoteen verrattuna koulutuksen rahoitus supistuu noin 4,5 prosenttia ja ensi vuonna noin 8 prosenttia. Supistukset johtuvat opetus- ja kulttuuriministeriön säästöpäätöksistä.

Talouden ja toiminnan tasapainottamistoimien suunnittelu käynnistyy tänä vuonna. Kiristyvässä taloustilanteessa ammatillisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja oikeaa mitoitusta tarkastellaan palveluverkon suunnittelussa.

Vuosisuunnitelman mukaan Tampereen seudun ammattiopisto tuottaa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen lisäksi pakolaisten kotouttavaa koulutusta ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ammatillista 10-luokkakoulutusta, Tikaspaja- ja Aku-toimintaa.

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa suunnitelman mukaan 30 opiskelijalla. Koulutuksen rahoituksessa ei tapahdu kasvua, ja kustannuskehityksen vuoksi lukioiden kokonaiskurssitarjontaa ei ole mahdollista lisätä. Tänä vuonna kurssimäärä on arviolta 3050, kun vuonna 2011 se oli 3414.

Uusi valtakunnallisten perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan ensi syksynä käyttöön lukioissa. Valmistelu tehdään Tampereen kaupunkiseudun lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ensi syksynä.

Lisäpanostuksia työllistymiseen

Työllisyydenhoidon palveluihin on vuosisuunnitelmassa varattu 11,8 miljoonaa euroa. Talousarvio sisältää tänäkin vuonna lisäpanostuksen pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja uuden avustuksen Titry ry:n toimintaan osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, TYP, käynnistyy vuoden alkupuolella. TYP:n tarkoituksena on sovittaa yhteen kuntien, TE-toimiston ja Kelan palvelut pitkään työttömänä olleille.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 31,4 miljoonaa euroa. Määrärahan riittävyyttä ei ole mahdollista pitävästi arvioida, koska asiaan vaikuttaa muun muassa yleisen työllisyystilanteen kehitys. Kaupungin toimin kustannuksiin pyritään vaikuttamaan tarjoamalla erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja.

Nuorisotakuun 300 000 euron määrärahalla mahdollistetaan tänä vuonna muun muassa uusia avauksia, jotka edistävät nuorisotakuun toteumista kuten esimerkiksi moniammatillisten Ohjaamo-palveluiden ja nuorten asumisneuvonnan kehittämistä.

Elinkeino- ja matkailupalvelut tilataan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ltä 3,0 miljoonalla eurolla. Elinkeino- ja matkailupalveluiden painopisteitä ovat matkailijoiden ja investointien houkuttelu, toimivat innovaatio- ja yrityspalvelut sekä teollisuuden uudistuminen ja kilpailukyvyn tukeminen.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Pekka Kivekäs
puhelin 040 076 0620
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell