Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatu oli 28.8.2019 klo 7 - 8 Tampereen keskustassa Pirkankadun varrella ja Epilässä tyydyttävä.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Tampereella

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason (50 µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla 26.8. ollen 60 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Pirkankadun mittausasemalla tänä vuonna neljännen kerran.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason (50 µg/m3) Epilän mittausasemalla 25.4. ollen 61 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Epilän mittausasemalla tänä vuonna kuudennen kerran.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Ulkoilman epäpuhtaudesta tiedottaminen

Valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden ylittäessä raja-arvonsa numeroarvon asiasta on tiedotettava väestölle.

Valtioneuvoston asetus 38/2011:

22 § Yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen

Jos 4 §:ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle.

Numeroarvon ylityksistä tiedotetaan internetissä tällä sivulla www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatumittaukset Rantatunnelin lähistöllä

Ilmatieteen laitos tekee ilman­­laatumittauksia Naistenlahdessa .

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149

Ympäristötarkastaja
Veera Intihar
puhelin 040 800 4993

Linkkejä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus