Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleissuunnittelu

Yleissuunnitelma

Hiedanrannan uuden kaupunginosan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 8.6.2020 jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Hiedanrannan suunnittelussa on tavoitteena monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa asuminen, työ, vapaa-aika ja palvelut lomittuvat. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakenne, liikenneverkko sekä vesistöjen, puistojen ja virkistysalueiden periaatteet sekä suunnitelman vaikutusten arviointi.

Hiedanrannan yleissuunnitelmassa esitellään keskeiset kehittämisen ja suunnittelun periaatteet kolmelle omaleimaiselle osa-alueelle: Hiedanrannan keskustaan, Järvikaupunkiin Näsisaarelle ja Lielahteen. Näiden suunnitteluperiaatteet ovat monipuolinen ja joustava kaupunkirakenne, kaupunkirakenteeseen kytketyt virkistysalueet sekä vesistöt, omaleimaiset alueet sekä kestävä liikenne ja pysäköinti.

Yleissuunnitelmassa raitiotie on linjattu kulkevaksi Hiedanrannan keskustan kautta Lentävänniemeen sekä alueen halki edelleen länteen. Suunnitelmassa keskeiset palvelut sijoittuvat Hiedanrannan keskustaan ja ovat kaikilla liikennevälineillä saavutettavia. Lielahden vanhaa tehdasta kehitetään vahvana vetovoimatekijänä ja toiminnallisena osana keskustaa.

Tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään yleissuunnitelman pohjalta laadittavissa asemakaavoissa.


Hiedanrannan yleissuunnitelmaa esiteltiin etäyleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.6.2020.

Rakennesuunnitelma

Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe on nimeltään Hiedanrannan Rakennesuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi sen vuoden 2017 lopussa. Suunnitelmassa vanhan tehtaan viereen syntyy Hiedanrannan uusi keskusta ja raitiotie kulkee vanhan tehdaskompleksin läpi.

Rakennesuunnitelman lähtökohtana on monipuolinen ja vaihteleva korttelirakenne, jota voidaan kehittää joustavasti. Julkisten tilojen sarjassa on tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uusi raitiotie, joka yhdistää myös Hiedanrannan ja Tampereen keskustan toisiinsa.

Hiedanranta on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat aina viiden minuutin kävelymatkan päässä asuinpaikasta riippumatta.

Rakennesuunnitelman jälkeen alkoi tarkempi yleissuunnittelu.


Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto NOAN.

Ota yhteyttä

Suunnittelujohtaja
Jukka Lindfors
puhelin 050 559 4139
sähköposti [email protected]kuj

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724
sähköposti [email protected]

Suunnittelujohtaja
Saara Melama
puhelin 050 543 2778
sähköposti [email protected]