Siirry sisältöön

Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • hyvinvointialueiden aluevaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2022)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2025)

Aluevaalit 2022

Suomessa järjestetään aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla edustoissa 12. - 15.1.2022.

Suomessa on 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu 31.5.2025 saakka.

Aluevaalit ja korona

Koronatilanteeseen on varauduttu vaalijärjestelyissä monin tavoin. Äänestyspaikoilla on tehty erityisjärjestelyitä äänestämisen turvaamiseksi sekä äänestäjien että vaalivirkailijoiden näkökulmasta.

Perehdy alla olevasta linkistä oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin siitä, kuinka äänestät aluevaaleissa turvallisesti korona-aikana:

Äänioikeus aluevaaleissa

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Pirkanmaan aluevaalien 2022 ehdokkaat

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta vahvisti 23.12.2021 aluevaalien ehdokaslistojen yhdistelmän:

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat

Vaalipäivänä äänestys alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti jokaisella äänestyspaikalla. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Voit hakea aluevaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkaa Digi- ja väestötietoviraston Äänestyspaikkapalvelusta:

Ennakkoäänestys

Aluevaalien ennakkoäänestys on päättynyt.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso oli kotimaassa 12.1.-18.1.2022.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Mahdollisuus kotiäänestykseen aluevaaleissa on päättynyt.

Kotiäänestyksen ajanjakso oli 12.1.-18.1.2022.

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.

Tampereen keskusvaalilautakunta

Vaalien järjestämisestä Tampereella vastaa keskusvaalilautakunta, Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 1008, 33101 Tampere. Puhelin: 040 355 6720 ja sähköposti: [email protected]

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat puheenjohtaja Raimo Tihveräinen, varapuheenjohtaja Miia Rajamäki, Suvi Parhankangas, Pentti Hupanen ja Tiina Jalava.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat lakimies Juha Perämaa ja lakimies Katja Korhonen.