Siirry sisältöön

Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2021)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)

Eduskuntavaalit 2019

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja. Pirkanmaan vaalipiiristä valitaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 19 kansanedustajaa.

Eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019.

Pirkanmaan vaalipiirilautakunta vahvisti vaalien tuloksen keskiviikkona 17.4.2019.

Kaupunkikonsernin palveluksessa olevat ehdokkaat vaalikaranteenissa 1.2. alkaen

Kaupunkikonsernin tehtävissä olevat henkilöt, jotka ovat ehdolla, ovat vaalikaranteenin alaisina vaalien läheisen ajan. Vaalikaranteeni perustuu hyvään hallintotapaan. Kukaan ei saa saada vaaleissa erityistä hyötyä siitä, että toimii kaupungin tehtävässä.

Pormestarin ja valtuuston puheenjohtajan asukasiltoja ei vaalikaranteenin aikana järjestetä.

Tampereen kaupunki on noudattanut perinteisesti hyvin pidättyvää linjaa vaalikampanjointiin. Tämä käytäntö linjaa seuraavat periaatteet:

  • Tampereen kaupunki ei osallistu vaalilain tarkoittamien yleisten valtakunnallisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit) ehdokkaiden tilaisuuksiin.
  • Kaupunki ei tue ehdokkaita eikä puolueita rahallisesti.
  • Kaupunki ei anna eikä vuokraa kaupungin tiloja käyttöön puolueiden tai ehdokkaiden vaalitilaisuuksia varten. Poikkeuksen tilan käyttöön muodostavat sellaiset vaalipaneelit, joissa eri puolueiden edustajat ovat tasapuolisesti esillä.
  • Kaupungin tiloihin ei aseteta jakoon eikä ilmoitustauluille kiinnitetä poliittisia ilmoituksia tai mainoksia eikä ilmoituksia poliittisista tilaisuuksista.
  • Kaupunki ei tiedota omissa kanavissaan yleisten valtakunnallisten vaalien ehdokkaiden tai puolueiden ilmoituksia. Vaalikaranteenin aikana ehdokas voi esiintyä kaupunkikonsernin viestintäkanavissa vain työtehtäviin liittyvissä asioissa.
  • Vaalikuukautena ja sitä edeltävänä kuukautena valtuustoaloitteita ja valtuustokyselyjä ei tuoda toimielinten käsittelyyn.

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.

Tampereen keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta Tampereella vastaa keskusvaalilautakunta, Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere. Puhelin: 040 355 6720 ja sähköposti: [email protected]

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat puheenjohtaja Kirsti Asunta, varapuheenjohtaja Marko Koskinen, Pauli Borodulin, Tiina Jalava ja Eeva Tuokko.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on lakimies Juha Perämaa.