Linnainmaan keskustaan mahdollistetaan asemakaavalla uusi katuyhteys

Tampereen itäosan Linnainmaan keskustaan mahdollistetaan uusi katuyhteys asemakaavan muutoksella. Aitolahdentien ja Piettasenkadun välille suunnitellun katuyhteyden ja suojaviheralueen valmisteluaineisto kaavaluonnoksineen on nähtävillä 2.5.–23.5.2024. Mielipiteitä voi jättää kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Uusi katuyhteys mahdollistaa sujuvat ja turvalliset katuyhteydet, jotka huomioivat auto- ja joukkoliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen tarpeet Linnainmaan keskustassa siinä tilanteessa, kun raitiotie ja linja-autoliikenteen vaihtopysäkki Mäentakusenkadulla on toiminnassa. Katusuunnitelman luonnos on nähtävänä osana kaava-aineistoa.

Uusi katuyhteys sijoittuu Linnainmaan Citymarketin ja Lahdentie (vt 12) väliin. Uudella Hennalankaari-nimisellä katuyhteydellä mahdollistetaan ajoneuvoliikenteen suuntautuminen toivotusti uudelle kadulle, mikä palvelee alueen kaikkia liikennemuotoja sekä Linnainmaan keskustan joukkoliikenneterminaalin ympäristön liikenteellistä kokonaisratkaisua. 

Linnainmaan keskustasta on Tampereen keskustaan linnuntietä noin 7 km. Alueen läpi kulkevat Aitolahdentie ja Mäentakusenkatu, ja näiden risteys on erittäin vilkas. Linnainmaa on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, alueen kautta kulkee kymmenkunta linja-autoreittiä ja Mäentakusenkadun bussipysäkkien nousumäärät ovat suuret. Linnainmaalla asui noin 6600 asukasta vuonna 2022. 

Mikäli raitiotie toteutetaan, vaihtopysäkki Koilliskeskuksessa ja joukkoliikenteen linjaston uudelleenjärjestely vahvistavat Koilliskeskuksen saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja Koilliskeskuksen asemaa julkisten ja kaupallisten palveluiden aluekeskuksena.

Liikenteellisen ratkaisun lisäksi asemakaavamuutoksen tavoitteena on alueella tunnistettujen luontoarvojen turvaaminen ja säilyminen soveltuvilla asemakaavamääräyksillä.

Lisätietoja

Pekko Sangi
Asemakaava / Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 350 5725
Jouni Sivenius
Katusuunnitelmaluonnos / Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
041 730 4296
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa