Siirry sisältöön

Yritysmentorointi on auttanut yrittäjiä eteenpäin

Julkaistu 13.1.2021 10.57

Takana portaat, edessä puhekuplia, joissa palautteita yritysmentoroinnista.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa on tarjottu pilottikokeiluna yrittäjille yritysmentorointia kahden vuoden ajan. Kolmiomalli, jossa yrittäjä, yrityskummi ja korkeakouluopiskelija ovat vuorovaikutuksessa keskenään, on tuottanut hyviä tuloksia.

Yritysmentoroinnissa yrittäjät ovat saaneet yksilöllistä ohjausta yritystoiminnan erilaisiin haasteisiin. Kokonaisuudessaan mentorointikierroksia on järjestetty neljä, joista kukin on ollut puolen vuoden mittainen. Mentorointiin on osallistunut sekä yrittäjiä, kevytyrittäjiä, avoimen yhtiön yrittäjiä että heitäkin, jotka vasta suunnittelevat yrityksen perustamista.

"Aluksi yritysmentorointia pilotoitiin vain maahanmuuttajille, mutta myöhemmin mukaan otettiin myös suomalaisia yrittäjiä. Mentoroinnin myötä yrittäjä pääsee eteenpäin, ja jos kyse on maahanmuuttajayrittäjästä, hän pääsee integroitumaan paremmin Suomen yhteiskuntaan", kertoo mentorointiohjelmaa luotsannut työllisyys- ja kasvupalvelujen yrityskoordinaattori Ramona Bilmez.

Yritysmentoroinnissa yrittäjä saa apua ja ohjausta kahdelta taholta: Pirkanmaan Yrityskummit ry:n yrityskummi jakaa omia kokemuksiaan yrittäjän tueksi ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijalta yrittäjä saa uusia, tuoreita ideoita. Seniorilta saatavista opeista ja tiedoista hyötyvät sekä yrittäjä että korkeakouluopiskelija. Yrittäjät kertovat saaneensa yritysmentoroinnista apua esimerkiksi viestintä- ja myyntistrategian hiomiseen sekä brändin päivittämiseen, uusia verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia, ideoita kasvuun ja kehitykseen sekä uskoa omaan tekemiseen.

"Yrityskummit ovat olleet aivan mahtavia ja sitoutuneita tehtävään. Opiskelijat taas ovat osanneet auttaa yrittäjiä esimerkiksi nykyaikaisessa markkinoinnissa, jota yrittäjä itse ei välttämättä niin hyvin hallitse. Samalla opiskelijat ovat päässeet näkemään yrittäjäelämää, ja maahanmuuttajaopiskelijat ovat päässet mukaan ekosysteemiin", Bilmez kertoo.

Viimeisimmän ohjausryhmän opiskelijat ovat päässeet jatkamaan yhteistyötä yritysten kanssa mentorointijakson jälkeenkin. Yksi on päässyt tekemään osa-aikaista työtä yritykseen, yksi on otettu tiimijäseneksi ja yksi tekee yrittäjälle töitä laskutuspalvelun kautta. Toisinaan myös yrittäjän ja yrityskummin mentorointisuhde on jatkunut jakson jälkeen, kun yrittäjä on liittynyt Pirkanmaan Yrityskummit ry:n jäseneksi.

"Yksinyrittäjille on iso haaste toimia yksin tässä maailmassa. Yritysmentoroinnissa he ovat päässeet keskustelemaan työstään. Parasta mentoroinnissa onkin se, että yrittäjä pääsee eteenpäin", Bilmez kertoo.

Seuraavaksi työllisyys- ja kasvupalveluissa keskitytään alkuvaiheessa olevien yrittäjien mentorointipalvelujen kehittämiseen. Uusista palveluista tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja
Palvelupäällikkö
Elina Wallin
puhelin 041 730 2919
sähköposti [email protected]


Teksti Emilia Aakko

Kuvat Emilia Aakko