Siirry sisältöön

Ahvenisjärven koulun laajennukseen tähtäävästä asemakaavasta nähtävillä kaksi luonnosvaihtoehtoa

Julkaistu 10.6.2021 10.47

Hervannan Ahvenisjärven koulun laajentamista koskeva asemakaavan muutostyö on edennyt valmisteluvaiheeseen. Asemakaavamuutos koskee Pohjois-Hervannan koulutalon tonttia. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulutilojen merkittävä laajentaminen sekä päiväkodin rakentaminen tontille.

Pohjois-Hervannan koulun pohjoisjulkisivu.
 

Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat nähtävänä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 5.8.2021 saakka. Verkkosivuilla on myös esittelyvideo.

Luonnosvaihtoehto A perustuu nykyisen koulurakennuksen perusparannukseen ja laajentamiseen. Tontin länsireunaan, Opettajanraitin tuntumaan, on esitetty paikka uudelle päiväkodille. Pihan eri alueiden kehittämisen mahdollisuuksia on esitetty pihasuunnitelmassa.

Luonnosvaihtoehto B esittää kokonaan uuden koulurakennuksen mahdollisuuden. Asemakaavakartalla esitetty rakennusala on laaja, joten koulun ja päiväkodin sijoittaminen voidaan suunnitella joustavasti. Viitesuunnitelmassa on esitetty yksi hyvänä pidetty mahdollisuus rakennusten sijainneista. Koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin laajennusosan sijainti ja muoto voivat tarkentua asemakaavan jatkosuunnittelussa ja hankesuunnitteluvaiheessa.

Molemmissa asemakaavan luonnosvaihtoehdoissa tontin rakennusoikeus kasvaa noin 10 900 k-m². Tämä mahdollistaa 1100 oppilaan koulun ja 160 lapsen päiväkotiyksikön. Tavoitteena on vastata kasvatuksen ja opetuksen tuleviin tarpeisiin keskeisellä paikalla asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä.

Kaavaluonnoksissa on pyritty sovittamaan yhteen koulu- ja päiväkotirakennukset, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet siten, että alueesta saadaan turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Asemakaavaluonnosten ohella nähtävillä ovat mm. viitesuunnitelmat, pihasuunnitelmat, viherkerroinlaskelmat ja otteita Opiskelijankadun yleissuunnitelmaluonnoksesta. Suunnitteluaineistosta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana, 5.8.2021 mennessä kaupungin kirjaamoon.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry