Siirry sisältöön

Valtuusto hyväksyi Pohtolankadun asemakaavan pientalotonteiksi

Julkaistu 26.1.2021 8.26

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2021 asemakaavan Pohtolankatu 94, Miesmäenpuiston ja Backmaninrinteen virkistysalueiden osittaisen muuttamisen asuinkäyttöön. Alueelle muodostuu 10 uutta pientalotonttia.

Asemakaavalla muutetaan osa vuoden 1981 asemakaavaan merkityistä lähivirkistysalueista erillispientalojen alueeksi ja mahdollistetaan Pohtolan kaupunginosan täydennysrakentaminen alueelle sopivilla pientaloilla.

Kaava-alue on Pohtolan pien-, rivi- ja pienkerrostalovaltaisen asuinalueen keskelle jäänyt ja yksityisessä omistuksessa oleva vanha maatilan pihapiiri sekä sen Siivikkalanlahden ja Pohtolankadun väliin jäänyt ranta-alue. Vuodelta 1981 olevassa asemakaavassa pihapiiri on osoitettu Miesmäenpuistoksi ja ranta-alue Backmaninpuisto-nimiseksi lähivirkistysalueeksi.

Vuoden 2011 EHYT-selvityksessä Miesmäenpuisto on esitetty merkinnöillä "käyttötarkoituksen muutosalue" ja "täydennysalue viherverkolla". Backmaninpuisto on esitetty merkinnällä "viheralueena säilytettävänä alue". Kaavaprosessin aikana saadun palautteen perusteella Miesmäenpuiston viheralueeksi jäävää osuutta on lisätty ja Backmaninpuiston viheralueen osuutta on vähennetty.

Alueelle muodostuu 10 uutta pientalotonttia ja yhteensä noin 8 800 neliömetriä. Asemakaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 11.11.2020.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Timo Silomaa
puhelin 044 486 3497
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki