Siirry sisältöön

Lautakunta pohti kiinteistöomaisuuden myyntiä ja myynnin periaatteita

Julkaistu 21.8.2019 19.34

Tampereen kaupungin kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteita pohdittiin 21.8.2019 asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Kaupunki on aika ajoin tarkastellut omaisuuden myynnin mahdollisuuksia osana kaupungin pääomien järkevää käyttöä ja tulevien investointien rahoitusta.

Nykyisessä hallintomallissa kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet käsitellään asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Varsinaiset myyntipäätökset tehdään voimassaolevien hallintosäännön ja päätösdelegointien mukaisesti.

Lautakunta hyväksyi esitetyt myyntikohteet (pykälän liitteessä) jatkovalmistelun pohjaksi.

Omaisuuden myynnin periaatteina on, että omaisuutta voidaan myydä uusien investointien rahoittamiseksi ja että omaisuutta tulee myydä oikea-aikaisesti ja kaupungille mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Kiinteistöjen myynnin pääsääntönä on avoin ja julkinen tarjouskilpailu. Mikäli tarjouskilpailu ei johda tyydyttävään hintaan, jatketaan myyntiä neuvottelumenettelyllä hintapyynnöllä.

Pitkäaikaiselle vuokralaiselle kohde voidaan myydä suoraan neuvottelumenettelyllä edellyttäen, että vuokralainen on osallistunut kohteen kehittämiseen, myynnin yhteydessä kohteen käyttötarkoitus ei muutu ja kohteesta pyydetään hinnoittelun pohjaksi ulkopuolinen riippumaton arvo (tarvittaessa kaksi kappaletta). Sekä tarjouskilpailussa että neuvottelumenettelyssä kaupunki käyttää tarvittaessa kiinteistövälittäjää.

Esityslistan pykälän 108 liitteessä esitellään toteutuneita ja valmisteilla olevia kiinteistöomaisuuden myyntejä raportointijaksolla ja erityyppisesti ryhmiteltynä kohteita, joiden myyntiä on tarkoitus valmistella. Osa kohteista vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, osa on nopeastikin realisoitavissa. Edelleen kohdekohtaisesti on esitetty myynnin valmisteluun liittyviä toimenpiteitä.

Kiinteistöomaisuuden myyntitulot vuosina 2010–01/2017 olivat noin 90 miljoonaa euroa. Rakennuksen myynnin yhteydessä vuokrattujen tonttien pääoma-arvo oli noin 25,5 miljoonaa euroa.

Raportointijakson 1.2.2017–29.4.2019 myyntitulot olivat 9,1 miljoonaa euroa ja rakennuksen myynnin yhteydessä vuokrattujen tonttien pääoma-arvo noin 4,4 miljoonaa euroa. Myyntivoittoa raportointijakson realisoinneista saatiin noin 6 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell