Siirry sisältöön

Tampereen Arboretumin laajennuksen ja asumista tuova Hatanpään niemen asemakaava eteni

Julkaistu 17.6.2019 16.15

Hatanpään niemen asemakaavan muutos lisää alueen viherympäristöä ja tuo uutta tonttimaata asuinrakentamiselle sekä mahdollistaa terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palvelevien rakennusten laajentamisen. Arboretum laajenee entisen kaupunginpuutarhan taimiston ja varastoalueen osalle. Tampereen kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 esittää asemakaavaehdotusta valtuuston hyväksyttäväksi.

Kasvihuoneiden ja työtilarakennusten kohdalle on tulossa uusia asuintaloja alueen arvot huomioiden. Täydennysrakentaminen keskittyy jo rakennetuille alueille, joten kaavamuutoksella on vain vähäisiä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön. Alueen arvorakennukset suojellaan ja puiston vanhin osa sekä arvokas puusto saavat suojelumerkinnän.

Rakennusoikeus lisääntyy suunnittelualueella yhteensä noin 72 000 kerrosnelimetriä aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Virkistysalueiden pinta-ala lisääntyy 6,5 hehtaaria. Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta katua ja kaksi uutta puistoa. Kevyen liikenteen väyliä kehitetään ja lisätään.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria, josta noin 12 hehtaaria on vesialuetta. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Nykyiset sairaalarakennukset voivat laajentua

Asemakaavamuutoksella Hatanpään sairaalan nykyinen tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi kantasairaalalle, puistosairaalalle, Hatanpään kartanon rakennuksille sekä kahdelle pysäköintialueelle. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostetaan uusi kortteli, jossa voi olla myös asumista. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisten sairaalarakennusten laajentamisen yhteensä noin 47 000 kerrosneliömetriä terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palveleville toiminnoille.

Entinen kaupunginpuutarhan tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi uusia asuintaloja ja pysäköintilaitosta varten. Alueen eteläosaan osoitetaan asumisen mahdollistavaa rakennusoikeutta noin 2 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 600 uutta asukasta. Asumisen rakennusoikeuden määrä riippuu valittavasta pysäköintiratkaisusta.

Hatanpään puistokujan varteen on tulossa uutta liike- ja palvelutilaa vähintään 1 600 kerrosneliömetriä. Kartanorakennusten käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueelle muodostuu palvelurakennusten liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien rakennusten korttelialueiden rakennusoikeutta noin 7 600 ja puistoalueen huoltorakennuksille noin 633 kerrosneliömetriä.

Asemakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkikuvaa koskevat suojelumääräykset puistoalueille (Kartanopuisto ja Arboretum), kartanorakennuksille, tonteilla sijaitsevalle arvokkaalle puustolle sekä kantasairaalan vanhimmille rakennusosille. Luontoarvojen osalta asemakaavalla suojellaan puistoalueella sijaitsevat lepakoiden elinpaikat.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry