Siirry sisältöön

Pormestari Lyly: ”Tampereen seutu tarvitsee jatkoa työllisyyskokeilulle ja lisärahoitusta koulutukseen”

Julkaistu 8.8.2018 9.33

Tampereen pormestari Lauri Lyly keskusteli Pirkanmaan alueellisen työllisyyskokeilun jatkamisesta ja toisen asteen ammatilliseen koulutuksen lisärahoitustarpeesta eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kanssa. Jaosto vieraili Tampereella tiistaina 7. elokuuta.

– Pirkanmaan työllisyyskokeilussa kehitetyt hyvät mallit on saatava jatkumaan. Tämän mahdollistava lainsäädäntö olisi saatava pikavauhtia eteenpäin. Työllisyyskokeilu ja talouden kohentuminen vauhdittavat alueemme työllisyyttä ja yhä useampi on saanut töitä. Tätä kehitystä ei saisi nyt hidastaa, painottaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Vierailulla ollut sivistys- ja tiedejaosto yhtyy pormestarin huoleen työllisyyskokeilun lopettamisesta.

Työllisyyskokeilulla on saatu hyviä tuloksia ja työttömyys on alentunut huomattavasti. Tampereen aktivointiaste oli kokeilun alkaessa elokuussa 2017 noin 17 prosenttia, ja se on noussut viime toukokuun loppuun mennessä noin 37 prosenttiin.

Työllisyyskokeilussa on otettu käyttöön uusia työnhakijoiden kouluttautumiskeinoja. Esimerkiksi Tailor’s House -mallissa nuori osaaja kasvaa ammattilaiseksi yrityksessä työskentelemällä ja lisäkoulutusta oppilaitoksesta saamalla.

Pirkanmaan yrityksien rekrytointitarpeisiin täytyisi vastata nykyistä nopeammin esimerkiksi muunto-, täsmä- ja täydennyskoulutuksella, kannusterahakokeiluilla valikoiduille toimialoille sekä ammatillisen koulutuksen strategisilla kehittämishankkeilla.

– Pirkanmaa tarvitsee lisärahoitusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutusleikkaukset asettavat haasteen Pirkanmaan yrityksien kasvulle. Alueen yritysten tilauskannat ovat hyvät, kapasiteetit alkavat olla käytössä ja suunnitteilla on merkittäviä uusia investointeja. Osaajista alkaa olla pulaa, erityisesti ICT:n, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Pirkanmaan koulutusryhmä onkin ehdottanut 10,5 miljoonan euron lisärahoitusta ammatillista osaamista vahvistaviin nopeisiin toimiin vuosille 2018 ja 2019. Toimilla ratkaistaisiin työllistämisen esteitä.

– Tampereen kaupunkiseudulla on käynnissä rakennemuutos, jossa osaamisen ja tarpeen kohtaamisen tueksi tarvitaan lisää ketteriä muuntokoulutuksia ja uudelleen koulutuksia. Alueen yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja tarjolla riittää työnhakijoita, mutta osaaminen ei kohtaa. Pirkanmaan työllisyyden positiivinen kehitys uhkaa hidastua, jos yritysten rekrytointitarpeisiin ei vastata nopeasti.


Lisätietoja

Kaisa Läärä
puhelin 040 806 3640
sähköposti [email protected]