Siirry sisältöön

Kuusi suurinta kaupunkia arvostelevat sote- ja maakuntauudistusta kapea-alaisuudesta

Julkaistu 9.11.2016 13.24

Sote- ja maakuntauudistuksessa tulee ottaa huomioon maakuntien erilaisuus ja suurten kaupunkien merkitys suomalaisten hyvinvoinnille, sanotaan kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien yhteisessä kannanotossa.

Kaupunginjohtajat arvostelevat hallituksen lähestymistapaa lainsäädäntöuudistuksessa liian kapeaksi. Sote- ja maakuntauudistus ei huomioi julkista sektoria kokonaisuutena eikä uudistuksen haitallisia vaikutuksia kuntien toimintakykyyn ja talouteen. Laajat toimivallan siirrot maakunnille ja veropohjan voimakas kaventaminen vievät pohjan suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen omiin vahvuuksiin perustuvalta elinvoiman kehittämiseltä ja investoinneilta, kaupunginjohtajat toteavat.

Kannanotossa käsitellään myös uusien kasvupalvelujen järjestämistä, maankäytön ohjausta ja kuntien verotusoikeutta. Se on toimitettu sote- ja maakuntauudistusta valmisteleville ministeriöille.

Kannantoton ovat allekirjoittaneen Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

Kannanotto kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunki, puh. 09 310 36001

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki, puh. 046 877 3953

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupunki, puh. 03 5656 6217

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki, puh. 09 8392 2102

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turun kaupunki, puh. 02 262 7241

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1164

Teksti:
Viestintäpäällikkö Tapio Kari, Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, puh. 040 844 6015 tapio.kari(at)hel.fi

Kuuden suurimman kaupungin kannanotto sote-ja maakuntauudistukseen 2016 (pdf)