Siirry sisältöön

Nekalan Mustametsään tulossa uusi päiväkoti ja neuvola

Julkaistu 26.3.2015 19.31

Tampereen kaupunki suunnittelee Nekalan Mustametsän alueelle uutta päiväkotia ja neuvolaa.

Mustametsän alue sijaitsee Kuokkamaantien varrella Tampereen yliopiston normaalikoulun vieressä. Rakennuksen tontti on nykyisin osa normaalikoulun tonttia, jonka omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Mustametsän yksikön rakentaminen edellyttää kaavamuutosta. Hanke on asemakaavoitusohjelmassa vuonna 2017-18.

Mustametsän päiväkotiin suunnitellaan 160 hoitopaikkaa alle 6-vuotiaille lapsille ja esiopetuksen tiloja kolmelle ryhmälle (noin 60 paikkaa). Neuvolaan tulee työpisteet yhteensä kahdeksalle terveydenhoitajalle ja kahdelle neuvolalääkärille. Neuvolassa asioi noin 2000 perhettä vuodessa.

Suunnitelman mukaan uusi päiväkoti korvaa valmistuttuaan nykyisen Nekalan päiväkodin ja uuteen neuvolaan siirtyvät nykyiset Hallilan, Koivistonkylän ja Muotialan neuvolan palvelut. Näiltä neuvoloilta vapautuvat tilat siirtyvät samoissa kiinteistöissä jo toimivien päiväkotien käyttöön.

Mustametsän päiväkodin rakentamisella pyritään korjaamaan päivähoitoon viime vuosina syntynyttä hoitopaikkavajetta, kun päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut nopeasti ja kasvun arvioidaan jatkuvan myös lähivuosina.

Alle kouluikäisten lasten määrän kasvu on Tampereella näkynyt myös äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa toiminnan ruuhkautumisena. Jotta palveluita voidaan tarjota lapsiperheille riittävästi, kaupunki pyrkii järjestämään neuvolapalvelut entistä enemmän alueellisena palveluna riittävän vahvoissa, monen ammattilaisen yksiköissä.


Teksti Johanna Toivanen